Сучасні технології суцільнолитого протезування 

Кафедра ортопедичної стоматології

Відповідальний за впровадження: к.м.н., ас. Град А.О.

На сьогодні питання естетичності знімних та незнімних ортопедичних конструкцій посідає провідне місце серед вимог, які висувають пацієнти. Ортопедичне лікування пацієнтів із частковою втратою зубів має лікувальну та профілактичну мету. У сучасних умовах вимоги до естетичного вигляду протезів виступають нарівні з необхідністю заміщення втраченої функції зубощелепної системи. Найбільшою мірою естетичним та функціональним характеристикам на сучасному етапі розвитку стоматології відповідають безметалеві конструкції. Однак, суцільнолиті металокерамічні протези не втратили своєї актуальності. Виготовлення металокерамічних ортопедичних конструкцій – дуже складний процес, який потребує особливого підходу та високої точності на всіх клініко-лабораторних етапах, а також спеціального набору предметів, інструментарію, матеріалів та обладнання.
Виготовлення сучасних ортопедичних конструкцій неможливе без використання технології високоточного литва. Якісно виготовлений зубний протез повинен відповідати всім сучасним вимогам медицини, задовольняти як пацієнта так і лікаря. Тому ортопедична конструкція, виготовлена із застосуванням сучасних технологій, зуботехнічного устаткування і стоматологічних матеріалів здатна повноцінно відновлювати втрачену функцію зубощелепної системи.