Архіви по тегам: спеціалізована вчена рада

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ТДМУ

15 вересня у залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01. На порядку денному було колективне рецензування дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Гайдаш Олени Ігорівни «Вплив ліпополісахаридів бактерій роду Shigella на функціональну активність, метаболізм та апоптоз нейтрофілів і моноцитів крові людини in vitro» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія, направленої Міністерством освіти і науки України у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет Continue reading →

У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбулося 23 травня 2017 року. На порядку денному було: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Соколенка Максима Олександровича «Клініко-імунологічні особливості ВІЛ-асоційованої герпетичної інфекції та оптимізація лікування» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Науковий керівник – Москалюк Василь Деонізійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України. Офіційні опоненти: 1. Андрейчин Михайло Антонович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Continue reading →

У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 4-5 травня у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01. На порядку денному було: 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Базалицької Світлани Василівни «Структурні особливості яєчка при різних формах чоловічої неплідності» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Наукові консультанти – Романенко Аліна Михайлівна, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії патоморфології (ДУ «Інститут урології НАМН України»); Горпинченко Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу Continue reading →

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ТДМУ

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 3-4 квітня 2017 року відбулися засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01. На порядку денному було: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Комшук Тетяни Сергіївни «Становлення структур шлуночків головного мозку в онтогенезі людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий консультант – Пішак Василь Павлович, член-кореспондент НАПН України, доктор медичних наук, професор. Офіційні опоненти: 1. Волков Костянтин Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського  МОЗ  України»). Continue reading →

У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

У залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 22 березня 2017 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04. На порядку денному було: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Цимбали Оксани Петрівни на тему «Взаємозв’язок NO-синтазної системи та показників ендогенної інтоксикації при гострому холециститі, ускладненому сепсисом» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівник – Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Continue reading →

У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

У залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 21 березня 2017 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02. На порядку денному було: 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Коцюби Оксани Ігорівни «Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби з безсимптомною гіперурикемією на тлі діастолічної серцевої недостатності та оптимізація лікування в умовах коморбідності» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівник – Гребеник Мар’ян Васильович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри терапії і сімейної медицини навчально-наукового інституту післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський Continue reading →

Відбулося засідання спеціалізованої ради ТДМУ

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 2-3 лютого відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01. До порядку денного увійшли: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Гданського Сергія Миколайовича «Морфофункціональні зміни в печінці та нирках за умов поєднаної травми» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Герасимюк Ілля Євгенович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри нормальної анатомії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ Continue reading →