Теорія освіти і навчання (дидактика)

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – доц. Христенко О.М.

Однією з тенденцій у розвитку сучасного навчально-виховного процесу є посилення його технологічності, розроблення і широке впровадження технологій навчання, кожна з яких може бути побудована тільки на основі глибокого знання закономірностей цього процесу. Це означає, що сьогоднішня освітня практика потребує науково-практичної підтримки дидактики як теорії освіти і навчання.

У межах даного курсу майбутні фахівці зі спеціальності «Медсестринство» матимуть нагоду вивчити нетрадиційні цікаві і творчі форми, методи та засоби навчання (які можна змоделювати й у просвітницькій роботі з пацієнтами). Особлива увага належить питанням змісту освіти, серед яких актуальні проблеми охорони здоров’я (соціальні причини захворювань, аборти, гендерна рівність у сфері охорони здоров’я  тощо).