Травматологія ЩЛД

Кафедра хірургічної стоматології

Відповідальний за впровадження: проф. Нагірний Я.П.

Вибіркова дисципліна має на меті поглибити знання студентів стосовно актуальних питань діагностики, лікування середньої зони обличчя. В ході вивчення даного курсу студенти матимуть змогу удосконалити свої практичні навички, підвищити рівень теоретичних знань з питань сучасних критеріїв діагностики та лікування середньої зони обличчя. Особливу увагу буде зосереджено на додаткових методах діагностики та методиці лікування середньої зони обличчя з застосуванням сучасних засобів.