Впровадження променевих методів діагностики в хірургічній стоматології 

Кафедра хірургічної стоматології

Відповідальний за впровадження: канд. мед. наук асист. Міц І.Р.

Дисципліна «Впровадження променевих методів діагностики в хірургічній стоматології» має мету поглибити знання студентів стосовно застосування основних і спеціальних методів променевого дослідження, які використовуються в діагностиці захворювань щелепно-лицевої хірургії, а зокрема розглянути та засвоїти методики цифрової рентгенографії, лінійної томографії, ортопантомографії, телерентгенографії, комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, сіалографії, артрографії. В ході вивчення даного курсу студенти матимуть змогу оволодіти критеріями оцінювання променевих методів діагностики в хірургічнії стоматології. Особливу увагу у цьому розділі буде приділено вивченню різних методів рентгендіагностики що застосовуються хірургічній стоматології.