Захворювання СНЩС 

Кафедра хірургічної стоматології

Відповідальний за впровадження: канд.мед.наук доц. Гутор Н.С.

Елективний курс з розділу захворювання СНЩС має мету поглибити знання студентів стосовно етіології та патогенезу захворювань СНЩС (скронево – нижньо – щелепового суглобу), а також розглянути та засвоїти методики консервативного та хірургічних методів лікування різних форм патологій СНЩС. В ході вивчення даного курсу студенти матимуть змогу вивчити та провести діагностику патологій СНЩС,
оволодіти методами лікування. Особливу увагу у цьому розділі буде приділено вивченню хірургічних методик лікування захворювань СНЩС.