Skip to content

Професія лікаря-стоматолога на сьогоднішній день є надзвичайно затребуваною, адже у багатьох людей виникає необхідність звернутися за допомогою до лікаря.

Професійна підготовка майбутнього лікаря-стоматолога базується на формуванні здатності розв’язувати складні задачі та проблеми в галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов і вимог.

Сучасні вимоги до підготовки лікаря-стоматолога зумовлені потребами часу і зорієнтовані на інтеграцію української стоматології у кращі міжнародні практики. Кадровий потенціал стоматологічного факультету Тернопільського національного медичного університету, сучасне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчального процесу, наукової та клінічної роботи дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів, впроваджувати інноваційні педагогічні та лікувальні технології. Висока якість рівня підготовки студентів-стоматологів не викликає сумніву.

Обравши стоматологічний факультет ТНМУ імені І. Я  Горбачевського МОЗ України для набуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 221 Стоматологія, ви отримаєте високий рівень знань та навичок для самостійного діагностування стоматологічних захворювань, виконання стандартних етапів їх лікування та профілактики.

· НАШ КОЛЕКТИВ ·

nimble_asset_Бойцанюк-e1687356314766

БОЙЦАНЮК
Світлана Іванівна

кандидат медичних наук, доцент
декан стоматологічного факультету

nimble_asset_Пацкань-e1687356393306

ПАЦКАНЬ
Людмила Олександрівна

кандидат медичних наук, доцент
заступник декана стоматологічного факультету

nimble_asset_Сиротюк

СИРОТЮК
Галина Миколаївна

старший інспектор деканату стоматологічного факультету