Skip to content

Перелік основних практичних навиків, які відпрацьовуються під час навчання:

 • підготовка лапароскопічної апаратури до операції;
 • введення першого троакару для накладання карбоксиперитонеуму використовуючи закриті методики входу в черевну порожнину;
 • введення першого троакару для накладання карбоксиперитонеуму використовуючи відкритті методики входу в черевну порожнину;
 • маніпуляції із ендоскопічними інструментами та зміна їх при виконанні різних етапів оперативного втручання;
 • дисекція тканин за допомогою ножиць та активних ендоскопічних інструментів з використанням монополярної та біполярної діатермії;
 • виділення та кліпування магістральних судин ендокліпером;
 • закріплення навичок виконання екстракорпоральних швів та накладання лігатурних петель;
 • закріплення навичок виконання інтракорпоральних швів за допомогою ендоскопічного голкотримача;
 • методи виведення органів з черевної порожнини, як останнього етапу лапароскопічної операції з метою збереження косметичного ефекту;
 • виконання всіх етапів лапароскопічної холецистектомії на експериментальній тварині в навчальній операційній;
 • проведення лапароскопічної спленектомії на експериментальній тварині з виділення селезінкових судин та послідуючим кліпуванням в навчальній операційній;
 • виконання лапароскопічної нефректомії (донорський забір чи при іншій нирковій патології) на експериментальній тварині з виділення та кліпуванням ниркових судин в навчальній операційній;
 • досягнути чіткої координації власних рухів із зображенням на моніторі при виконанні лапароскопічної адреналектомії та запобігання виникненню одного з грізних ускладнень, пошкодження нижньої порожнистої вени;
 • опрацювати послідовність дій при пошкодженні нижньої порожнистої вени;
 • проведення лапароскопічної гістеректомії на експериментальній тварині в навчальній операційній;
 • виконання послідовності етапів при виконанні лапароскопічної апендектомії на експериментальній тварині;
 • мобілізація шлунку з візуалізацією задньої стінки та отримання доступу до сальникової сумки з наступною оцінкою стану підшлункової залози, як одного з етапів комплексного лікування захворювань даного органу;
 • відпрацювання послідовності дій при виконанні лапароскопічної операції з приводу перфоративної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки;
 • опрацювання різних методик ушивання перфоративної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки в залежності від макроскопічних особливостей отвору;
 • відпрацювання тактики у разі пошкодження тонкої кишки при закритих методиках входу в черевну порожнину та шляхи вирішення даного ускладнення;
 • проведення лапароскопічної резекції нирки на експериментальній тварині в навчальній операційній;
 • виконання певних етапів лапароскопічної простатектомії на експериментальній тварині.