Skip to content

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Навчально-науковий інститут моделювання та аналізу патологічних процесів Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського створений згідно з наказом ректора університету № 201 вiд 8 червня 2005 року та функціонує з 15 липня 2005 року. Інститут є структурним підрозділом університету та розташований у навчальних корпусах по вул. Гетьмана Дорошенка, 7 та вул. О.Теліги, 3.


Навчальний корпус № 11,
вул. Гетьмана Дорошенка, 7


Навчальний корпус № 6
вул. О.Теліги,3

ЛОТОЦЬКИЙ
Віктор Васильович

директор інституту

МЕЛЬНИЧУК
Ірина Миколаївна

заступник директора з навчальної роботи

ГУДИМА
Арсен Арсенович

заступник директора з наукової роботи

Кадровий потенціал інституту становить 4 доктори медичних наук, 5 докторів педагогічних наук, 1 доктора історичних наук та 1 доктора технічних наук, 14 кандидатів медичних наук, 13 кандидатів педагогічних наук, 14 кандидатів філологічних наук, 6 кандидатів історичних наук, 3 кандидати філософських наук, 2 кандидати юридичних наук, 1 кандидат економічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук та 3 кандидати технічних наук.
До складу ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів входять 7 кафедр:
Кафедра патологічної фізіології
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Кафедра екстреної та симуляційної медицини
Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання
Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін
Кафедра української мови
Кафедра іноземних мов

На кафедрах інституту навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти чотирьох факультетів. 
Навчання проводиться у 43 навчальних аудиторіях.

 

Для студентів створено понад 60 віртуальних навчальних і контролюючих комп’ютерних програм та відеофільмів, які вони мають можливість переглядати з використанням відеосистем під час практичних занять, а також у процесі самопідготовки для належного засвоєння ними практичних навичок з навчальних дисциплін. Всі навчальні матеріали представлені на web-порталі університету в системі ”Intranet”.
Для навчання студентів кафедри інституту забезпечені необхідною кількістю підручників і посібників. Разом з тим, викладачі кафедр інституту постійно працюють над створенням нових, які відповідають сучасним вимогам.

За роки існування інституту

Захищено: 12 докторів наук, 73 кандидата наук

Підготовлено та видано: 11 монографій, 45 підручників, 86 навчальних посібників

    

Директорами інституту у різні роки були:
2005-2013 рр. – д-р мед. наук, проф. Ю.І. Бондаренко
2013-2016 рр. – канд. фіз-мат. наук, доц. В.Д. Дідух
з 2016 р. – канд. мед. наук, доц. В.В. Лотоцький