Skip to content

· ACADEMIC COUNCIL ·

nimble_asset_image002

POSOKHOVA
KATERYNA ANDRIIVNA

Prof., DSc., PhD, MD
Director of M.P. Skakun Institute of Pharmacology, Hygiene and Medical Biochemistry of I. Horbachevsky TNMU
Professor

nimble_asset_image003

OSTRIVKA
OKSANA IVANIVNA

PhD
Associate Director for Education
Associate Professor

nimble_asset_image004

CHERNIASHOVA
VALENTYNA VOLODYMYRIVNA

PhD, MD
Associate Director for Science
Associate Professor

nimble_asset_20231113_085419-scaled

FEDORIV
OLHA YEVHENIVNA

PhD, MD
Secretary of the Academic Council
Associate Professor

nimble_asset_КОРДА

KORDA
MYKHAYLO MYKHAYLOVYCH

Prof., DSc., PhD, MD
Rector of I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
Corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine
Honoured Master of Sciences and Technologies of Ukraine
Professor

nimble_asset_ЛИХАЦЬКИЙ

LYKHATSKYІ
PETRO HRYHOROVYCH

Prof., PhD, DSc
Dean of Medical Faculty TNMU
Professor

nimble_asset_ШЕВЧУК

SHEVCHUK
OKSANA OLEHIVNA

Prof., DSc., PhD, MD
Professor

nimble_asset_ОЛЕЩУК

OLESHCHUK
OLEKSANDRA MYKHAYLIVNA

Prof., DSc., PhD, MD
Head of the Department

nimble_asset_КАШУБА

KASHUBA
MYKOLA OLEKSIYOVYCH

Prof., DSc, PhD, MD
Head of the Department

nimble_asset_ПІДРУЧНА

PIDRUCHNA
SVITLANA ROMANIVNA

DSc, PhD, MD
Head of the Department

nimble_asset_ШМАНЬКО

SHMANKO
VOLODYMYR VASYLOVYCH

Prof., DSc., PhD, MD
Head of Clinical Pharmacology Course

nimble_asset_ЛОТОЦЬКА

LOTOTSKA
OLENA VOLODYMYRIVNA

Prof., DSc, PhD, MD
Professor

nimble_asset_ЯРЕМЧУК

YAREMCHUK
OLHA ZENOVIYIVNA

Prof., DSc., PhD, MD
Professor

nimble_asset_МЕРЕЦЬКИЙ

MERETSKYI
VIKTOR MYKOLAIOVYCH

Prof., DSc., PhD, MD
Professor

nimble_asset_БАНДАС

BANDAS
IRYNA ANDRIYIVNA

PhD
Associate Professor

nimble_asset_ВАСИЛИШИН

VASYLYSHYN
NADIYA ANDRIYIVNA

PhD
Associate Professor

nimble_asset_ГЕРАСИМЕЦЬ

HERASYMETS
IRYNA IHORIVNA

PhD
Associate Professor

nimble_asset_ІВАНКІВ

IVANKIV
YANA IHORIVNA

PhD, MD
Associate Professor

nimble_asset_КРИЦЬКА

KRYTSKA
HALYNA ANATOLIYIVNA

PhD, MD
Associate Professor

nimble_asset_КУЗЬМАК

KUZMAK
IRYNA PETRIVNA

PhD
Associate Professor

nimble_asset_КУЛІЦЬКА

KULITSKA
MARIIA IVANIVNA

PhD
Associate Professor

nimble_asset_ЛЕТНЯК

LETNYAK
NATALIYA YAROSLAVIVNA

PhD
Associate Professor

nimble_asset_МЕЛЬНИК

MELNYK
NATALIYA ANATOLIYIVNA

PhD, MD
Associate Professor

nimble_asset_МОСЕЙЧУК

MOSEYCHUK
IRYNA PETRIVNA

PhD, MD
Associate Professor

nimble_asset_МУДРА

MUDRA
ALLA YEVHENIVNA

PhD
Associate Professor

nimble_asset_MED_1464

PALYTSYA
LILIYA MYKHAYLIVNA

PhD
Associate Professor

nimble_asset_ПАШКО

PASHKO
KOSTYANTYN OLEKSANDROVYCH

PhD, MD
Associate Professor

nimble_asset_ПИДА

PYDA
VICTOR PETROVYCH

PhD
Associate Professor

nimble_asset_СОПЕЛЬ

SOPEL
OLHA MYKOLAYIVNA

PhD, MD
Associate Professor

nimble_asset_ЛУКАНЮК

LUKANYUK
MARIANA IGORIVNA

PhD
Senior Lecturer

nimble_asset_ФЛЕКЕЙ

FLEKEY
NATALIYA VOLODYMYRIVNA

PhD, MD
Associate Professor

nimble_asset_ЧОРНОМИДЗ

CHORNOMYDZ ANDRII VASYLOVYCH

PhD, MD
Associate Professor

nimble_asset_ЮРЧИШИН

YURCHYSHYN
OKSANA MYKHAYLIVNA

PhD, MD
Associate Professor

nimble_asset_ЯРОШЕНКО

YAROSHENKO
TETYANA YAROSLAVIVNA

PhD
Associate Professor

nimble_asset_ЛОЙ

LOI
HALYNA YAROSLAVIVNA

MD
Senior Lecturer

nimble_asset_ШЕРШУН

SHERSHUN
HALYNA HRYHORIVNA

PhD
Senior Lecturer

nimble_asset_КЛАНЦА

KLANTSA
MYKOLA PAVLOVYCH

Assistant Professor

nimble_asset_МАЛАНЧУК

MALANCHUK
SERHIY LIUBOMYROVYCH

PhD, MD
Assistant Professor

nimble_asset_СМАЧИЛО

SMACHYLO
ORYSYA MYROSLAVIVNA

PhD, MD
Assistant Professor

nimble_asset_Бойко-Н.А

БОЙКО
Назар Андрійович

Студент 3 курсу

nimble_asset_Бевзюк-І.Ю

БЕВЗЮК
Іван Юрійович

Студент 4 курсу

nimble_asset_Бенедюк-Т.О-scaled

БЕНЕДЮК
Тетяна Олександрівна

Студентка 5 курсу