Меню Закрити

Нарада з представниками Ради роботодавців університету секції «Фармація»

10 травня 2023 року за участі гарантів освітньо-наукової (Дмитро Коробко) та освітньо-професійної (Галина Козир) програм «Фармація» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація 226.01 «Фармація») у змішаному форматі відбулася нарада з представниками Ради роботодавців університету секції «Фармація»: Наталія Марків – генеральна директорка ТОВ ТАО; Сергій Демчук – директор ТОВ «Тернофарм»; Тетяна Пастрик – в. о. ректора КЗВО «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради; Василь Коробчук – завідувач відділу дослідження матеріалів, речовин і виробів Тернопільського НДЕКЦ МВС України; Марія Гарагуц – завідувачка Тернопільської обласної комунальної міжлікарняної аптеки № 157; Ольга Жеруха – завідувачка «Комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна аптека № 78»». У заході також взяв учать заступник проректора з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри загальної хімії Григорій Загричук.

Запрошені фахівці відзначили, в цілому, належну якість підготовки здобувачів вищої освіти відповідних рівнів фармацевтичного спрямування в університеті, підтвердили їх конкурентоспроможність на регіональному ринку праці, а також закордоном.

Гарантами освітніх програм, Григорієм Загричуком була представлена інформація щодо необхідності внесення змін до структури ОПП «Фармація» з урахуванням вимог Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» спеціалізацій 226.01 «Фармація» та 226.02 «Промислова фармація» (введений у дію наказом МОН України від 04.11.2022 р. за № 981) і професійних стандартів професіоналів та фахівців у сфері фармації, оприлюднених Національним агентством кваліфікацій.

Присутні на нараді під час дискусії окреслили низку питань, на які потрібно звернути увагу при формуванні змісту та комплексу навчально-методичних матеріалів з відповідних освітніх компонентів ОПП і ОНП «Фармація», у тому числі, вибіркових дисциплін, а також основні напрямки співпраці між роботодавцями та закладом вищої освіти (проведення тренінгів, шкіл-семінарів, спільних конференцій тощо).

Досягнуто домовленість про можливість залучення представників Ради роботодавців університету секції «Фармація» до освітньо-наукового процесу на відповідних рівнях вищої освіти (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками та ін.).

Практика подібних зустрічей буде продовжуватись і у майбутньому, що однозначно покращить підготовку сучасних фахівців для фармацевтичної галузі України та зарубіжжя.

Світлини Миколи Василечка.