Склад наукової комісії

 

КЛІЩ
Іван
Миколайович

ГОЛОВА КОМІСІЇ
проректор з наукової роботи
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор біологічних наук, професор

ПЕТРУНЬКО
Світлана
Миколаївна
СЕКРЕТАР НАУКОВОЇ КОМІСІЇ

провідний фахівець наукового відділу

АВДЄЄВ
Олександр
Володимирович
Avdeev ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
дитячої стоматології
доктор медичних наук, професор
АНДРЕЙЧИН
Михайло
Антонович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними захворюваннями
академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор
БАБІНЕЦЬ
Лілія
Степанівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини
доктор медичних наук, професор
БОЯРЧУК
Оксана
Романівна
boyarchuk150-225x300 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
дитячих хвороб з дитячою хірургією
доктор медичних наук, професор
ГЕРАСИМЮК
Ілля
Євгенович
герасимюк150 УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР
завідувач кафедри анатомії людини
доктор медичних наук, професор
ГЕРЯК
Світлана
Миколаївна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
акушерства та гінекології №2
доктор медичних наук, професор
ВЕНГЕР
Ігор
Кас’янович
Venher ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
хірургії №2
доктор медичних наук, професор
ГАСЮК
Петро
Анатолійович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
ортопедичної стоматології
доктор медичних наук, професор
ГАЛАЙЧУК
Ігор
Йосипович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
доктор медичних наук, професор
ГОСПОДАРСЬКИЙ
Ігор
Ярославович
 Господарський ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
доктор медичних наук, професор
ГОЩИНСЬКИЙ
Володимир
Броніславович
ПРОФЕСОР КАФЕДРИ
хірургії ННІПО
доктор медичних наук
 ГРЕБЕНИК
Мар’ян
Васильович
Гребеник М.В. ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
терапії та сімейної медицини ННІ ПО
доктор медичних наук, професор
ГУДИМА
Арсен
Арсенович
Гудима ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медицини катастроф та військової медицини
доктор медичних наук, професор
МАРУЩАК
Марія
Іванівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
функціональної і лабораторної діагностики
доктор медичних наук, професор
МАРЧИШИН
Світлана
Михайлівна
Marchishin  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фармакогнозії з медичною ботанікою
доктор фармацевтичних наук, професор
ПОСОХОВА
Катерина
Андріївна
посохова150 ДИРЕКТОР
Навчально-наукового інституту  фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна
доктор медичних наук, професор
РЕМІНЕЦЬКИЙ
Борис
Ярославович
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ
анатомії людини
кандидат біологічних наук
СМІЯН
Світлана
Іванівна
 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
внутрішньої медицини №2
доктор медичних наук, професор
ФІРА
Людмила
Степанівна
 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фармації ННІПО
доктор біологічних наук, професор
ШМАНЬКО
Володимир
Васильович
ПРОФЕСОР
кафедри фармакології з клінічною фармакологією
доктор медичних наук
ШЕВЧУК
Оксана
Олегівна
КЕРІВНИК
наукового відділу
кандидат медичних наук, доцент