Реквізити

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Банківські реквізити для оплати за навчання в університеті:
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Код за ЄДРПОУ: 02010830
р/р № 31254266104491
Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м.Київ, МФО 820172
Призначення платежу: плата за навчання (університет) студент П.І.П., курс, спеціальність

Банківські реквізити для оплати за проживання в гуртожитку:
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Код за ЄДРПОУ: 02010830
р/р № 31251266204491
Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м.Київ, МФО 820172
Призначення платежу: плата за гуртожиток П.І.П., № гуртожитку, № кімнати