ТНМУ як сильний міжнародний гравець
Міжнародна співпраця університетів є невід’ємною частиною інноваційного розвитку вищої освіти. Враховуючи тенденції розвитку сучасної освіти і науки, процеси глобалізації та регіональної інтеграції, ТНМУ прагне здобути не лише національне визнання, але й високий міжнародний статус. Саме тому велика увага приділяється міжнародній діяльності як одному із пріоритетних напрямів розвитку Університету, яка спрямована на інтеграцію навчального закладу до європейського та світового освітньо-наукового простору.

Міжнародні організації
Тернопільський національний медичний університет активно долучається до все більш глобалізованої діяльності відомих та престижних міжнародних організацій як їх безпосередній член або як партнер по співпраці. Ця міжнародна діяльність нашого університету спрямована на підвищення дослідницького та викладацького потенціалу. Роки плідної співпраці дали безліч можливостей студентам і викладачам ТНМУ здобувати нові професійні навички та брати участь у міжнародних проектах.

Міжнародна академічна мобільність
Тернопільський національний медичний університет підтримує та заохочує ідею подальшого розвитку міжнародного партнерства з метою інтеграції в міжнародну академічну спільноту. Активна міжнародна співпраця з навчальними та науковими закладами, а також установами охорони здоров’я з усього світу, дає можливість для реалізації низки міжнародних проектів та участі представників університету у програмах академічних обмінів викладачів та студентів.

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу, що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина, Македонія та Сербія.

Міжнародні літні школи – TERISS
З 2006 р. в Університеті діють Міжнародні літні студентські школи – унікальна студентська інформаційна платформа, створена з метою обміну медичним науковим та практичним досвідом, формування інтернаціональної толерантності та поваги, а також культурної інтеграції студентів різних країн. З моменту започаткування близько 1500 студентів із США, Канади, Німеччини, Польщі, Чехії, Австрії, Словацької Республіки, Молдови, Казахстану, Єгипту, Грузії, Узбекистану, Індонезії та України взяли участь у цьому проекті.

Консорціум університетів
Основною метою
 діяльності Консорціуму є формування сучасної ефективної корпоративної системи підготовки кваліфікованих професійних фахівців і наукових кадрів нового рівня в сферах охорони здоров'я, фізичного виховання і спорту (зокрема здоров'я людини, фізичної реабілітації, фітнесу та рекреації), а також створення ефективної інноваційної системи сфери медичної освіти та науки фізичного виховання і спорту, реалізація інноваційних проектів на основі інтеграції наукового, освітнього, лікувально-профілактичного, інноваційного та технологічного потенціалу організацій – членів Консорціуму, впровадження результатів інноваційної діяльності Консорціуму в області медичної освіти, фізичного виховання і спорту, пов'язаних з ними сфер діяльності.

Прокрутка до верху