Міжнародні організації

Велика Хартія Університетів 2020
Magna Charta Universitatum, Велика Хартія Університетів – декларація та затвердження основних принципів, на яких повинна базуватися місія університетів, була підписана в 1988 році з нагоди 900-річчя Болонського університету. Першим принципом була незалежність: дослідження та викладання повинні бути інтелектуально та морально незалежними від усіх політичних впливів та економічних інтересів. Другий – викладання та дослідження повинні бути нерозривними, а студенти мають займатися пошуком знань з більшим розумінням. Третій принцип визначив університет місцем для вільних дискусій, що відрізняється відкритістю до діалогу та відмовою від нетерпимості. Принципи, викладені у Великій Хартій Університетів, сьогодні актуальні так само, як і в 1988 році, і вони є необхідною передумовою для самовдосконалення людини шляхом пошуку, аналізу та обгрунтованих дій. Різкі зміни життя в наш час вимагають від світової академії визначити зобов’язання, які підписанти вважають життєво важливими для університетів всього світу у двадцять першому столітті. Це є причиною підписання цієї нової декларації. Підписуючи Magna Charta Universitatum 2020, університети заявляють про свою прихильність до первісної декларації та відстоюванню та впровадженню вищезазначених Принципів, Цінностей та Обов’язків, щоб посилити роль університетів у збереженні планети та сприянні глобальному здоров’ю, процвітанню та просвітленню.

Європейська Асоціація Університетів
Європейська асоціація університетів (EUA) представляє понад 800 університетів у 48 європейських країнах. EUA відіграє вирішальну роль у Болонському процесі та впливає на політику ЄС щодо вищої освіти, досліджень та інновацій. Завдяки постійній взаємодії з низкою інших європейських та міжнародних організацій, EUA гарантує, що незалежний голос кожного європейського університету буде почутий.
EUA надає неперевершені можливості для членів обмінюватися передовим досвідом, беручи участь у проектах та заходах із взаємного навчання, залучаючи широкий спектр університетів. Асоціація також надає членам унікальні можливості формувати європейську політику та ініціативи, що впливають на вищу освіту та дослідження.

Європейська Асоціація фармацевтичних факультетів
Європейська Асоціація фармацевтичних факультетів (EAFP) знаходиться в авангарді розробок в галузі фармацевтичної освіти та фармації в різних професійних установах, включаючи громадські аптеки, лікарні, промислову фармацію та сферу фармацевтичного регулювання. EAFP служить платформою для своїх установ-членів, щоб бути частиною змін, планувати майбутнє та вирішувати проблеми, щоб забезпечити підтримку високих стандартів, що досягаються в галузі фармацевтичної освіти та досліджень на фармацевтичних факультетах.

Baltic University Programme
Балтійська університетська програма (BUP) зі штаб-квартирою в Уппсалі (Швеція), створена у 1991 році. Сьогодні мережа BUP об‘єднує 232 університети, які поділяють спільні інтереси і докладають зусиль щодо підвищення якості освіти і наукових досліджень, а також співпрацюють з неакадемічними партнерами в регіоні Балтійського моря.
BUP також має важливу роль на політичній сцені, в якості стратегічного партнера в Раді держав Балтійського моря, а також як флагманського проекту в Стратегії ЄС для регіону Балтійського моря.
Програма передбачає ряд можливостей, відкритих для професорсько-викладацького складу нашого університету на грантовій основі:
1. Конференції для дослідників.
2. Конференції для викладачів.
3. Конференції для аспірантів.
4. Конференції для студентів – магістрів та бакалаврів.
5. Літні курси для студентів – магістрів та бакалаврів.
6. Літні курси для студентів та викладачів на кораблі.
7. Курси для аспірантів.
8. Малі гранти фінансовані для магістрів, бакалаврів та аспірантів.
9. Нагорода за найкращу кандидатську роботу року.
Програма також включає всі навчальні матеріали та участь у проектах і дослідженнях BUP.
Оскільки наш університет є членом BUP, то у нас є повний доступ до усіх цих видів діяльності.
Деталі про актуальні можливості та терміни подання заявок на офіційному сайті програми: http://www.balticuniv.uu.se/
Також участь у Програмі передбачає інтегровані курси, які пропонує програма, у ті курси, які вже читаються у нашому університеті. Перелік курсів та онлайн-матеріали у вільному доступі сімома мовами світу за посиланням: http://www.balticuniv.uu.se/index.php/ecosystem-health-and-sustainable-agriculture

RECOOP
Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського у жовтні 2019 року став членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Association for Regional Cooperation in the fields of Health, Science and Technology – RECOOP HST Association).
Основна мета стратегічного альянсу полягає в навчанні та мотивації науковців для того, щоб лабораторії могли отримувати максимально можливі результати, а також перетворювати результати дослідження у «довгострокові результати» – комерційно доступні продукти: нові діагностичні інструменти, нові медичні пристрої та нові препарати, на користь суспільства.
https://www.tdmu.edu.ua/2019/11/19/naukovtsi-tnmu-mozhut-podavaty-zayavky-zayavok-na-otrymannya-grantiv-recoop/

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я ВООЗ, будучи керівним та координаційним органом з питань міжнародної охорони здоров’я в рамках системи ООН, дотримується цінностей ООН, які стосуються доброчесності, професіоналізму та поваги до відмінностей. Крім того, цінності робочої сили ВООЗ відображають принципи прав людини, універсальність та справедливість, встановлені в Конституції ВООЗ, а також етичні стандарти Організації. Ці цінності інспіровані баченням ВООЗ світу, в якому всі народи досягають найвищого можливого рівня здоров’я, та місією сприяти здоров’ю, підтримувати світ у безпеці та обслуговувати вразливі верстви, що має помітний вплив на людей на рівні країни. Члени ВООЗ індивідуально та колективно прагнуть застосувати ці цінності на практиці.

Організація Об’єднаних Націй
Організація Об’єднаних Націй (ООН) є міжурядовою організацією, яка прагне підтримувати міжнародний мир і безпеку, розвивати дружні відносини між державами, досягати міжнародної співпраці та бути центром для узгодження дій держав. Це найбільша, найвідоміша, найбільш міжнародно представлена і найпотужніша міжурядова організація у світі. ООН виконує значну частину своєї гуманітарної діяльності через свої спеціалізовані установи та автономні допоміжні фонди та програми.

Освітня комісія для випускників міжнародних медичних освітніх закладів
Поліпшення світового здоров’я завдяки досконалості медичної освіти в контексті основних цінностей ECFMG – співпраці, професіоналізму та підзвітності. ECFMG сприяє забезпеченню якісного медичного обслуговування населення шляхом сертифікації випускників міжнародних медичних закладів для вступу до закладів вищої медичної освіти в США та участі в оцінці та сертифікації інших лікарів та медичних працівників на національному та міжнародному рівнях. Спільно з Фондом сприяння розвитку міжнародної медичної освіти та досліджень (FAIMER) та іншими партнерами він активно шукає можливості для просування медичної освіти за допомогою програмних та дослідницьких заходів.

Faimer DL
Програми дистанційного навчання FAIMER пропонують унікальні можливості для підвищення кваліфікації викладачів в галузі охорони здоров’я. Ці програми, розроблені та проведені у співпраці з міжнародними партнерами, мають на меті розширення можливостей освітян в галузі медицини, поширення знань та навичок для підвищення рівня освіти з можливістю розвивати власну практику, вдосконалювати медичну освіту у своїх установах та їх громадах, а також підтримувати досягнення в галузі охорони здоров’я на місцях.

Європейська Рада Реанімації
ЄРР є членом Міжнародного комітету з реанімації (ILCOR), де експерти ЄРР здійснюють активний внесок у створення всесвітнього консенсусу щодо рекомендацій щодо науки та лікування (CoSTR). ЄРР також підтримує та ініціює наукові дослідження, пов’язані з реанімацією. Мережа національних реанімаційних рад, організаторів курсів, керівників курсів та інструкторів забезпечує навчання з реанімації для неспеціалізованих рятувальників та медичних працівників. ЄРР визначає стандарт для проведення якісного навчання та сертифікує постачальників, які успішно пройшли курс ЄРР.

Horizon 2021
Програма фінансування досліджень та інновацій до 2027 року. Програма сприяє співпраці та посилює вплив досліджень та інновацій у розробці, підтримці та реалізації політики ЄС, одночасно вирішуючи глобальні виклики. Вона підтримує створення та поширення знань і технологій. Це створює робочі місця, повністю залучає кадровий фонд ЄС, стимулює економічне зростання, сприяє промисловій конкурентоспроможності та оптимізує вплив інвестицій в рамках посиленого Європейського дослідницького простору. Участь можуть брати юридичні особи з ЄС та асоційованих країн.

AIESEC
AIESEC – це міжнародна молодіжна, неурядова та некомерційна організація, яка забезпечує розвиток лідерських якостей молоді, міжкультурні стажування та глобальний обмін досвідом волонтерів. Організація зосереджена на наданні можливості молодим людям здійснювати поступовий соціальний вплив.

DAAD
DAAD – це найбільша у світі фінансова організація для міжнародного обміну студентами та дослідниками. Це зареєстрована асоціація, її членами є німецькі вищі навчальні заклади та студентські організації.

RECIF
RECIF – це міжнародна асоціація для медичних працівників (науковців, лікарів, фармацевтів, біологів, парамедиків), які прагнуть поглибити свої знання в галузі клінічної епідеміології, планують та безпосередньо проводять клінічні дослідження та в подальшому беруть участь у формуванні настанов по веденню пацієнтів з різними захворюваннями. Члени асоціації є координаторами дослідницьких програм.
Дана асоціація вперше створена у Ліоні у 1988 р.. На сьогодні вона об’єднує європейську гілку   RECIF-EuroMedclen та франкомовну африканську філію INCLEN.
RECIF проводить такі навчальні програми: “Методологія клінічних досліджень” – двотижневий курс, який складається із 100 годин практичних та теоретичних занять, після якого учасники мають скласти індивідуальний протокол дослідження, а також 4 тижневий цикл інтенсивного навчання, який передбачає статистичний аналіз вже створених баз даних. Дані програми організовуються спільно із CEREC Ам’єн та університетом, який приєданий до мережі  RECIF.
https://recif-amiens.org/ou-sommes-nous/europe/recif-ukraine/recif-ternopil/
https://www.tdmu.edu.ua/blog/2022/06/23/ternopilskyj-natsionalnyj-medychnyj-universytet-zapochatkuvav-spivpratsyu-iz-vidomoyu-mizhnarodnoyu-merezheyu-klinichnoyi-epidemiologiyi-recif/

Прокрутити вгору