У ТНМУ відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці медичних працівників»

26-27 жовтня 2022 в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці медичних працівників» (SimCon-2022). Метою заходу був аналіз шляхів вдосконалення системи симуляційного навчання в додипломній і післядипломній підготовці медичних працівників.

Учасники конференції обговорили і розглянути такі питання: досвід реалізації освітньо-професійної програми підготовки медика методами симуляційного навчання на базі закладу вищої освіти (ЗВО); реалізація комунікативних компетентностей в аспекті симуляційного навчання майбутніх медиків; інноваційні методи/технології симуляційного навчання в ЗВО; ОСКІ як оцінка компетентностей студентів, набутих під час навчання в медичних ЗВО.

Під час наукового форуму відбувся «круглий» стіл «Реалізація освітньо-професійних програм підготовки лікаря методами симуляційного навчання в Україні». Доповідачі, учасники і гості ділилися досвідом і дискутували щодо практики реалізації освітньо-професійних програм підготовки лікаря методами симуляційного навчання в медичних університетах. Дискусії стосувалися стандартизованого пацієнта у системі симуляційного навчання, оцінки компетентностей студентів та інші.

У ці ж дні на базі центру симуляційного навчання ТНМУ студенти вищих медичних закладів освіти з різних міст змагалися у своїх знаннях і практичних вміннях на VІІ Міжнародній олімпіаді з cимуляційної медицини «TernopilSimOlymp-2022».

Перед стартами відбулися тренінги з медицини катастроф «Робота закладу охорони здоров’я в умовах масового надходження постраждалих», «Робота бригад медицини катастроф у деконтамінаційній зоні в умовах використання засобів масового ураження», з сучасних технологій симуляційного навчання «Впровадження віртуальних технологій у підготовці студентів медиків щодо менеджменту пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт», «Додана і змішана реальності в навчальній практиці медичних фахівців», «Дебрифінг, як невід’ємна частина симуляційного навчання» та з підготовки клінічних сценаріїв до ОСКІ.

У заходах взяли участь представники Івано-Франківського національного медичного університету, Запорізького державного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Харківського національного медичного університету, Буковинського державного медичного університету, Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти, Кременецького медичного фахового коледжу імені А.Річинського, Волинського медичного інституту, Рівненської медичної академіі, ТОВ МЦ «Добробут-Поліклініка». Загалом було понад 150 осіб.

З вітальним словом до учасників звернулися Михайло Корда – ректор ТНМУ; Robert Gałązkowski – prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; Віталій Крилюк – в.о. директора ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, експерт МОЗ за напрямком «Медицина невідкладних станів», консультант ВООЗ; Ігор Збишко – голова правління ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги», Rytis Malasauskas, президент Асоціації парамедиків Литви.

Зі вступним словом звернувся Арсен Гудима (завідувач кафедри екстреної та стимуляційної медицини ТНМУ). Він зазначив, що основним документом, який регламентує симуляційне навчання при підготовці медичних кадрів, є стандарти вищої освіти України. За його словами, професійна підготовка на клінічних кафедрах повинна враховувати специфіку кожної дисципліни та передбачати використання симуляційних методів навчання, роботу з застосуванням діагностичного обладнання та безпосередню роботу біля ліжка хворого.

На пленарному засіданні з доповіддю «Роль симуляційного навчання в післядипломній підготовці медичних працівників (на прикладі курсу «Надання допомоги пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт на етапі ЕМД» виступив Віталій Крилюк, в.о. директора ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, експерт МОЗ за напрямком «Медицина невідкладних станів», консультант ВООЗ». Доповідач зазначив, що з моменту поглибленого навчання медиків системи ЕМД та сімейних лікарів діагностиці та прийняттю рішень щодо підозри на інсульт – в Україні різко зросло число вчасних госпіталізацій та зменшилася кількість хворих, які перенесли ішемічний інсульт та залишилися з вираженим неврологічним дефіцитом. Водночас, коли темп освітньої діяльності знизився – картина погіршилась. Тому застосування симуляційних технологій в медицині, й зокрема, з метою відпрацювання своєчасного розпізнавання інсульту, має вагоме як загально медичне, так і соціальне значення.

Про симуляційні технології сучасності за результатами конгресу SESAM-2022 доповіла Галина Цимбалюк, керівник центру симуляційного навчання, доцент кафедри екстреної і симуляційної медицини ТНМУ. Доповідачка відмітила низку цікавих рішень конгресу, які доцільно впроваджувати в систему медичної освіти в Україні. Зокрема це зміна підходу до комунікації зі стейкхолдерами, зокрема створення симуляційних курсів підвищення професійної майстерності під замовника, адаптованих для конкретних груп курсантів.

За результатами візиту в США про організацію симуляційного навчання на різних рівнях підготовки медичних кадрів доповіла Юлія Волкова, завідувачка кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківського національного медичного університету. Важливим моментом її доповіді стала констатація того факту, що у США існують однотипні проблеми, що і в Україні. Наприклад, підготовка викладацького складу до роботи в симуляційних центрах, ефективне використання вартісного і технологічного обладнання та його обслуговування.

Ще раз усім присутнім нагадав про Tactical Combat Casualty Care (TCCC) «hic mortui docent vivos» Marcin Podgórski (dr n. o zdr.  Warszawski  Uniwersytet  Medyczny, Poland).

Родзинкою конферецнії стала доповідь Vitor Almeida (Chair  of  the  prehospital  Special  interest  Group  of  SESAM) на тему «Interhospital transfer Simulation Course». Доповідач розкрив зміст курсу надання екстреної допомоги в ході транспортування пацієнта методами симуляційного навчання й наприкінці анонсував, що може прийняти групу з України на такий курс на безкоштовній основі.

Про потребу високоточних симуляцій для фахівців екстреної медичної допомоги раннього госпітального етапу (Emergency Department) виступили Timothy P. Chizmar (MD, FACEP, FAEMS, State EMS Medical Director MIEMSS, Baltimore, Maryland,  USA) та Benjamin Neustein (MAT, Paramedic, CHSOS, Training and Simulation Manager, Center for Critical Care and Trauma Education, R Adams Cowley Shock Trauma Center, University of Maryland Medical Center, USA).

Окремо про роботу в симуляційному центрі Johns Hopkins University (USA) виступив Geoffrey  Miller (Medical  and  Health  Professions  Educator  and  Associate  Professor  (P.A.R.)  in  the  Dept.  of  Emergency  Medicine  at  the  Johns  Hopkins  School  of  Medicine,  Baltimore,  Maryland, USA).

Про досвід підготовки медичних працівників на симуляційному курсі «Менеджмент пацієнта з тяжким та критичним COVID-19, як інструмент підвищення професійного рівня і практичних навичок у медичних працівників» поділилася Дінагуль Баєшева, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Медичного університету Астани (Казахстан).

Про сучасні можливості застосування віртуальної реальності в медичній освіті доповіла Тетяна Білоус, професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету (БДМУ). Доповідач зробила огляд існуючих віртуальних технологій і на конкретних прикладах довела, що у віртуальному середовищі можна з успіхом навчати алгоритму дій та цілого ряду мануальних навичок спеціалістів найрізноманітніших процесій.

Значний інтерес викликала доповідь на тему «The role of the standardized patient in the development of the clinical competences» Iurie SARATILA (Deputy director for planning, educational programs and evaluation, Republic of Moldova). Доповідач зазначив, що на етапі впровадження симуляційного навчання у Державному університеті медицини і фармакології імені Миколая Тестеміцану ще з 2002 року залучалися стандартизовані пацієнти.

Про реалізацію навчальної програми з надання допомоги пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт зі студентами спеціальностей «Лікувальна справа» та «Парамедик» у ТНМУ виступила Галина Цимбалюк. Доповідачка наголосила, що для студентів-парамедиків розроблено спеціальний предмет за вибором, який стосується менеджменту пацієнта з інсультом. Аналогічні теми впроваджено для студентів 5 року навчання медичного факультету під час вивчення «Екстреної і невідкладної медичної допомоги» та симуляційного тренінгу – виробничої практики для студентів 6 року навчання.

Про навчальні хірургічні тренажери індивідуального застосування і їх ефективність в формуванні компетентностей лікарів-хірургів виступив Олег Боднар, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету.

З оглядом симуляційних методик у підготовці парамедиків Литви виступила Irena Malasauskiene, викладач коледжу імені Св. Ігнасіуса Лойоли, м. Каунас, (Литва).

Після обіду частина учасників конференції взяли участь у майстер-класах, а інші приєдналися до «круглого» столу на тему «Реалізація освітньо-професійних програм підготовки лікаря методами симуляційного навчання в Україні».

Симуляційний тренінг «Особливості роботи бригад медицини катастроф у деконтамінаційній зоні в умовах використання  хімічних середників» провели Олена Воловик (лікар з медицини невідкладних станів Вінницького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, консультант ВООЗ, інструктор ERC) та Руслан Аббасов (бойовий медик, інструктор ERC). В реальних умовах було відпрацьовано застосування засобів індивідуального захисту від хімічних агентів та технологія санітарної обробки постраждалих.

Симуляційний тренінг «Особливості роботи відділення екстреної медичної допомоги в умовах масового поступлення постраждалих» провели Ольга Прохоренко, лікар з медицини невідкладних станів, асистент кафедри екстреної та симуляційної медицини ТНМУ, інструктор ERC та Юрій Денисюк, лікар з медицини невідкладних станів, асистент кафедри екстреної та симуляційної медицини ТНМУ, інструктор ERC. На базі симульованого приймального відділення слухачам було запропоновано технології медичного сортування, надання екстреної медичної допомогам та загальну тактику роботи лікувального закладу при масовому надходженні постраждалих.

Симуляційний тренінг «Впровадження віртуальних технологій у підготовці студентів медиків щодо менеджменту пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт» провели Галина Цимбалюк, керівник центру симуляційного навчання, доцент кафедри екстреної і симуляційної медицини ТНМУ, консультант ВООЗ, директор курсів ERC, Антоніна Черватюк, лікар з медицини невідкладних станів, асистент кафедри екстреної та симуляційної медицини  ТНМУ, інструктор ERC та Наргіз Джавадова, лікар з медицини невідкладних станів, асистент кафедри екстреної та симуляційної медицини  ТНМУ, інструктор ERC. Інструктори з використанням спеціального програмного забезпечення показали роботу з віртуальним пацієнтом з інсультом та технологію організації практичного заняття зі студентами з виростанням віртуального пацієнта.

Симуляційний тренінг «Додана і змішана реальності в навчальній практиці медичних фахівців» провели Сергій Тимощук, співзасновник, голова маркетингу у MedARYx та Гайович Ігор, співзасновник, голова медичного напрямку. Було продемонстровано можливості розроблених доповідачами віртуальних програмних продуктів з різних галузей медичних знань.

Особливий інтерес в учасників конференції був прикутий до симуляційних тренінгів «Дебрифінг як невід’ємна частина симуляційного навчання», який провела Лілія Скольська, лікар-анестезіолог медичної мережі Добробут, інструктор ERC та «Підготовка клінічних сценаріїв до ОСКІ», який провели фахівців групи з організації ОСКІ ТНМУ Надія Пасяка, Наталя Галіяш, Наталя Петренко, Наталя Бількевич.

Щодо VІІ Міжнародної олімпіади з cимуляційної медицини серед студентів вищих медичних закладів освіти: екстрена медична допомога і медицина катастроф «TernopilSimOlymp-2022», то на неї прибули 2 команди лікарів-інтернів з Харківського національного медичного університету (Харків) та ТОВ МЦ «Добробут-Поліклініка» (Київ), 2 команди студентів з Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського та Волинського медичного інституту, 2 команди студентів медичного факультету ТНМУ та 2 команди студентів-парамедиків ТНМУ. Протягом дня команди виконували конкурсні завдання з симуляції клінічних випадків. На завершення змагань відбувся дебрифінг, де командам оголосили правильну тактику порятунку життя постраждалих у невідкладних станах. В урочистих умовах проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай нагородив переможців.

Перше і друге місце посіли команди студентів-парамедиків ТНМУ, третє – команда лікарів-інтернів ТОВ МЦ «Добробут-Поліклініка» (м. Київ).