ІІ Міжнародна наукова Конференція «Від думки до публікації» (м. Ополе, Польща)

В період з 6 до 9 травня на базі Державної вищої професійної медичної школи у м. Ополе відбулася друга Міжнародна наукова конференція під назвою «Від думки до публікації».

Державна вища професійна медична школа – перший медичний університет в регіоні Ополе, який забезпечує підготовку фахівців у галузі охорони здоров’я відповідно до світових стандартів.

Заклад заснований 1 травня 2003 року. Медична школа навчає студентів за очною та заочною формами навчання з таких напрямків, як акушерство, фізіотерапія, косметологія. В майбутньому планується розширити діяльність університету та відкрити нові  напрямки освіти.  Планується також ввести  сестринську освіту другого рівня професійного навчання.

Після закінчення вищої  школи студенти отримують ступінь бакалавра. Студенти,  крім основних предметів,  вивчають іноземні мови (англійська або німецька на вибір) та комп’ютерні науки, щоб після закінчення навчання мати можливість ефективно працювати як у Польщі, так і за кордоном.

Напередодні конференції відбулося урочисте відкриття Меморіальної  Дошки першому ректору цього вищого навчального закладу – професору Андрію Штецівко, який за фахом був сімейним лікарем.

Конференцію відкрив ректор вищої школи д-р Томаш Гальський. Він привітав учасників конференції та побажав плідної праці, приємного спілкування і хорошого відпочинку.

 

Із доповіддю виступив професор загальної лікарської практики та основного догляду  охорони здоров¢я  Крістос Ліоніс з Крітського університету (Греція). Як головний редактор одного з наукових видань він співпрацює з кількома європейськими та міжнародними видавництвами щодо біометричних тематик, пов¢язаних з практикою сімейної медицини (редактор відділу епідеміології та методології досліджень в загальній медицині), з інтернаціональним журналом здоров¢я сільського населення (редактор європейського відділу).

У своєму виступі  доповідач відмітив, що написання наукової медичної (біометричної) праці представляє значні труднощі, з якими стикаються науковці, що готують, презентують і звітують про  результати досліджень, а також   роблять послідовні кроки: (а) мислення перспективне або мислення про вид досліджень, (в) вибір відповідного журналу, (с) вивчення конкретних питань перед проведенням досліджень. Успішна публікація у визнаному журналі з імпакт-фактором є високою оцінкою наукових досягнень  автора. Автор описав приклади найчастіших перешкод, які з¢являються на етапі заявки на публікацію, а також рекомендації, що стосуються успішного обговорення результатів досліджень.

Виступ професора Дона А.Орента «Ефективна наукова публікація» (Єльський університет, США), який перебував в м. Ополе завдяки гранту Фулбрайта, був присвячений ефективному написанню наукової роботи. Автор відмітив, що цінними є такі роботи, які базуються на співпраці кількох учасників досліджень. Обов¢язково треба враховувати зауваження та побажання рецензентів, звертати увагу на узагальнення, старатися відноситися до своєї наукової праці дуже критично (як рецензент), цитувати класичну літературу, публікувати достовірні дані. Він закликав, щоб кожен науковець був сам для себе критиком, не використовував неточних або недостовірних даних, писав наукову роботу зрозуміло, з читабельними рисунками та додатками, які повинні відображати отримані результати досліджень.

Генрик Голлендер з Лазарського коледжу, що у Варшаві (Польща),  відмітив, що наукова праця є магічною і таємничою. Загальновизнано, що наукові знання, як правило, представляються у вигляді тексту (даних, рівнянь, графіків, таблиць та ін.). Кожне представлення наукової інформації є розширенням знань щодо певних тематик. Однак, не на статтях вчиться більшість студентів, а на підручниках та посібниках.

Виступ директора південно-американського Форуму Медицини сільської місцевості, сільського сімейного лікаря державної охорони здоров¢я Джосе Мануеля Лопеза-Абуіна (EURIPA, Падрон, Іспанія) «Побудова мостів між помислами і народами» був присвячений подоланню бар¢єрів у спілкуванні науковців різних країн. EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association) –  це, перш за все, мережа працівників служби здоров¢я на сільських та ізольованих територіях. Європейський регіон є направді багатим з позицій різнонародності, однак має спільні принципи та ідеали, які об¢єднують нас всіх: рівність, доступ до гідної праці та медичної допомоги, свобода вільного пересування, життя в чистому і здоровому середовищі, а також право на отримання освіти. Співпраця – це єдиний спосіб розв¢язання проблем. Коли ми маємо справу з проблемами, які не знають кордонів, і коли ми допомагаємо один одному, то ці кордони не можуть стати бар¢єром. Побудова мостів для зближення між собою європейців  допоможе в розв¢язанні спільних проблем, забезпеченні обміном ідей та здобутків, а також стане заохоченням до стратегічної співпраці щодо досягнення спільних цілей.

Завідувач кафедри спортивної медицини Гродненського державного університету імені Янки Купали (Гродно, Білорусь) проф. Андрій Іванович Шпаков у своїй доповіді «Епідеміологічні дослідження – погане і добре» представив алгоритм проведення епідеміологічних досліджень, починаючи від планування наукової роботи до отримання результатів дослідження та їх оцінки.

Професор ТДМУ Федорців О.Є. у своїй доповіді «Застосування об¢єктивного статистичного аналізу з метою презентації даних в наукових публікаціях»  відмітила, що проблема  написання наукових праць, об’єктивність подання результатів досліджень та їх статистична обробка є однією з найактуальніших у  представленні наукових даних. Це зумовлено значним зростанням кількості наукових праць, недостатньою об’єктивністю їх обробки і представлення, в деяких випадках невеликою інформативністю, відсутністю єдиного підходу до інтерпретації отриманих даних. Результати досліджень   авторів в різних країнах світу свідчать про відсутність єдиної методології, підходів та принципів оцінки отриманих результатів. Найбільш важливими компонентами якості наукових публікацій є правильне застосування статистичних методів для аналізу досліджуваних явищ. Недооцінка цього факту спричиняє неповний або неправильний опис  та робить дослідження поверхневим або недостатньо надійним. В науковій публікації повинна бути представлена хоча б мінімальна кількість  необхідної статистичної  інформації, що дозволить читачеві зробити порівняння з результатами власних досліджень. Прийняття певних правил подання науково-технічної інформації, регулярне відкрите обговорення та експертиза наукових публікацій є реальними засобами  ініціації самонавчання в галузі методології медико-біологічного наукового дослідження. Графічні елементи допомагають авторам чітко і лаконічно представити детальні результати, зменшити об’єми рукопису, а також покращити  розуміння результатів  дослідження читачами. Метою представленої на конференції роботи було висвітлення практичних рекомендацій та узагальнення важливих моментів  аналізу дослідження та їх відображення із використанням об’єктивної статистичної обробки.

Наприкінці конференції відбулося обговорення актуальних питань, які цікавили молодих вчених, аспірантів, докторантів з приводу написання наукових праць.

 

Цікавим було спілкування з представниками різних   медичних закладів Польщі (Кракова, Варшави, Вроцлава та ін..),  Канади, США, Білорусії, Греції, Італії, Іспанії та інших країн. На завершення конференції учасники зробили спільну фотографію на згадку про прекрасні хвилини перебування в м. Ополе.