Меню Закрити

Результати проведення випускних іспитів у медсестер-бакалаврів та магістрів дистанційної форми навчання у м.Нью-Йорку, США та м.Торонто, Канада (13-17 червня 2015 р.)

З 12 до 18 червня 2015 року делегація ТДМУ у складі ректора університету, професора Корди Михайла Михайловича, директора ННІ медсестринства доцента Ястремської Світлани Олександрівни та заступника директора ННІ медсестринства доцента Мазур Людмили Петрівни відвідали м. Нью-Йорк (США) та м. Торонто (Канада) з метою розширення кола міжнародних зв’язків та встановлення співпраці з компанією «Global Professional Consulting» й університетом та прийому випускних екзаменів у бакалаврів і магістрів спеціальності «Сестринська справа».

В рамках поїздки до США відбулася зустріч між ректором університету професором Кордою Михайлом Михайловичем та президентом компанії «Global Professional Consulting» Іриною Кокуріною. Результатом зустрічі стало підписання контракту про співпрацю між даною компанією та ТДМУ. Ірина Кокуріна відмітила зростання зацікавленості серед медичних сестер, які мають ліценцію та працюють в США, дистанційною формою навчання в ТДМУ. Вказала, що випускники даної програми університету успішно підтверджують дипломи в незалежних евалуаційних агенціях США, що надає їм значні можливості кар’єрного зростання та фінансового благополуччя. На даний час програма дистанційного навчання в ТДМУ має високий рівень довіри та користується попитом серед медсестер-громадян США.

01

Підписання угоди між ТДМУ та компанією «Global Professional Consulting»

Дистанційна форма навчання у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» здійснюється вже протягом 7 років на основі наказу Міністерства освіти і науки України за №828 від 05.09.08р. Запровадження та розвиток даної форми навчання відбувається, враховуючи досвід навчальних закладів США та інших країн, де існує дистанційна (он-лайн) форма навчання для підготовки медсестер бакалаврів та магістрів, які мають базову медсестринську освіту і працюють в госпіталях. Дистанційна програма навчання в ТДМУ набуває все більшої популярності серед вітчизняних студентів, а також в ній беруть участь студенти-громадяни США, Канади, Ізраїлю, Нігерії, Гани, Зімбабве та країн Європи. Навчаються за даною формою дипломовані працюючі молодші спеціалісти чи бакалаври, а студенти-іноземці є ліцензованими медсестрами у відповідних країнах.

Запорукою успіху дистанційного навчання є можливість здобуття нових знань без відриву від основного місця роботи. Здобуття кваліфікації бакалавра чи магістра медсестринства забезпечує студентам-випускникам ТДМУ можливість кар’єрного зростання та фінансового благополуччя. Всі випускники-іноземці ТДМУ, які подали свої документи на підтвердження дипломів, успішно пройшли евалюацію членами NACES (Національна Асоціація з Акредитації і Евалюації Дипломів) в США і прийняті госпіталями, де наші випускники працюють ліцензованими медсестрами.

Кількість студентів-дистанційників ТДМУ постійно зростає: у 2010 р. – 44, у 2011 р. – 160, у 2012 р. – 247, у 2013 р. – 361, у 2014 р. – 425, у 2015 р. – 470 студентів. У цьому році в ННІ медсестринства за дистанційною програмою навчання випускаються 177 бакалаврів (з них 130 іноземців) та 54 магістри (з них 15 іноземців).

Під час поїздки до м. Нью-Йорк, США, державний випускний іспит було прийнято у 112 бакалаврів спеціальності «Сестринська справа». Екзамен у бакалаврів медсестринства складався із двох частин – теоретичної та практичної. Теоретична частина іспиту проходила шляхом написання 150 тестових завдань кожним із студентів.

03 02

Теоретична частина державного іспиту – написання тестів (м. Нью Йорк, США)

Під час практичної частини заняття студенти обстежували пацієнта, проводили маніпуляції на манекенах.

08 04 05 06 07

Практична частина державного іспиту (м. Нью Йорк, США)

В м. Торонто, Канада, державний випускний іспит було прийнято у 11 бакалаврів спеціальності «Сестринська справа». Екзамен також складався із теоретичної та практичної частин.

09

Теоретична частина державного іспиту – написання тестів (м. Торонто, Канада)

11 10

Практична частина державного іспиту (м. Торонто, Канада)

За результатами екзаменів 17 бакалаврів медсестринства отримали “відмінно”, 109 – “добре”.

Під час захисту магістерських робіт було проведено онлайн-зв’язок з членами ДЕКу та викладачами кафедри загального догляду за хворими – керівниками наукових досліджень. Захищено 11 магістерських робіт. “Відмінно” отримали 9 магістрів, “добре” – 3 магістри.

14 12 13

 Захист магістерських робіт (м. Нью Йорк, США)

Таким чином, результати візиту сприятимуть подальшому розширенню кола міжнародної співпраці між закладами вищої освіти США, Канади і України та нададуть можливість залучити більшу кількість іноземних громадян для здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Дана поїздка була профінансована за рахунок приймаючої сторони США та Канади.

Інформацію підготував навчально-науковий інститут медсестринства ТДМУ.