Звіт про науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми старіння в умовах коморбідності» (13 жовтня 2015 року)

13 жовтня 2015 року у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського та Департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації відбулася міжрегіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми старіння в умовах коморбідності». Організатором конференції виступила кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ та фармацевтична компанія «OLFA». У конференції взяли участь лікарі різних спеціальностей (неврологи, психіатри, сімейні лікарі, терапевти, гінекологи), серед яких було 347 представників Тернопільської, 76 учасників з Чернівецької, 50 з Рівненської, 50 з Хмельницької та 37 з Івано-Франківської областей.

TDMU-Konf-15100918

Вітальним словом відкрив конференцію Директор Департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації В.Г.Богайчук. Він привітав учасників наукового зібрання, висловив слова подяки за організацію заходу, визначив актуальність вивчення медичних аспектів, пов’язаних із старінням, оскільки вони вкрай необхідні практичній і науковій медицині, піднімають компетентність і професіоналізм лікарів.

TDMU-Konf-15100914

Від імені ректора ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України доктор мед. наук, проф. М.М. Корди усіх присутніх щиро привітав проректор з науково-педагогічної роботи доктор мед. наук, проф. А.Г. Шульгай. У своїй промові проф. А.Г. Шульгай розповів про співпрацю ТДМУ з Європейськими країнами і наголосив на важливості реалізації медичних задумів, що торкаються здоров’я населення. Він підкреслив на важливості даного заходу та актуальності вивчення коморбідної патології, оскільки протягом останніх років відмічається ріст захворюваності, особливо захворювань серцево-судинної і дихальної системи, шлунково-кишкового тракту. Лікарям проф. Шульгай А. Г. побажав нових здобутків та успішної праці.

TDMU-Konf-15100921

Згідно програми конференції, з першою доповіддю «Хвороба дрібних судин – лакунарний інсульт та коморбідність» виступила доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ДВНЗ «Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, Заслужений діяч науки і техніки України, член Американської асоціації неврологів, Голова Тернопільського обласного товариства неврологів Шкробот С.І. Свою доповідь проф. С.І. Шкробот розпочала з того, що захворюваність на інсульт продовжує зростати, і в майбутньому третину населення очікує або інсульт, деменція, або обидва захворювання (з виступу проф. Амоса Корчина з Тель-Авівського університету, березень 2015 р.). І саме лакунарний інсульт, частота якого складає 29% серед всіх ішемічних інсультів, найчастіше є причиною енцефалопатичного синдрому, що супроводжується різного ступеня когнітивними розладами на фоні атрофічних змін в головному мозку. Серед наріжних проблем у діагностиці та лікуванні вікозалежних когнітивних розладів професор виділила низький рівень діагностики когнітивних порушень, відсутність етіотропного та обмеженість симптоматичного лікування, а також спростувала твердження про те, що когнітивні порушення – це синонім старості. У своїй доповіді Світлана Іванівна навела цікаві дані: враховуючи, що до 2025 року не очікується ніяких значних успіхів в розробці ліків від деменції, то більш реалістичною метою стає не лікування, а профілактика шляхом впливу на судинні фактори ризику і ті, що пов’язані із способом життя.

TDMU-Konf-15100970

Змістовною була доповідь «Екстрапірамідна недостатність: один з варіантів старіння» підготовлена доктором мед. наук, професором, лауреатом премії О.О. Богомольця РАМН, головним науковим співробітником ДУ «Інститут геронтології АМН України», завідувачем відділу клінічної фізіології і патології екстрапірамідної нервової системи, головою Української асоціації з проблеми хвороби Паркінсона, офіційним представником України в Європейській асоціації з проблеми хвороби Паркінсона (EPDA), головою Київського міського товариства неврологів Карабань І.М. У своїй доповіді вона акцентувала увагу на проблемі демографічного старіння, що охопила багато країн світу: так, за прогнозами на 2025р. очікується 1млрд. населення віком понад 60 р. та 135 млн. тих, хто перейде рубіж 80 років. Серед чинників, що прискорюють темпи старіння доповідач виділила фактори зовнішнього середовища (екологічні, професійні, соціальні); спосіб життя (нераціональне харчування, недостатня фізична активність, хронічний психоемоційний стрес, шкідливі звички, порушення режиму праці і відпочинку); ендогенні чинники (генетичні, вікові зміни обміну речовин, імунітету та нейроендокринної регуляції, супутні захворювання).

TDMU-Konf-15100981

TDMU-Konf-15101002

Іскрометною і дотепною була доповідь «Еректильна дисфункція та шляхи її подолання» доктора мед. наук, професора кафедри урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, члена Європейської асоціації урологів та Європейського товариства сексуальної медицини Гурженка Ю.М. Доповідач у легкій і невимушеній формі окреслив актуальні проблеми сучасної сексології та визначив способи їх вирішення. Еректильна дисфункція – проблема, що в молодому віці торкається 35 % чоловіків, а при старінні організму зростає ще більше. Старіння організму мужчини – це складний клініко-біохімічний синдром, що включає психоемоційні, вегетативні, соматичні і сексуальні порушення та супроводжуються погіршенням якості життя, зміною почуття власної гідності, і може, у кінцевому результаті, призвести до депресії. Доповідач запропонував комплекс профілактичних заходів, що знижують вірогідність виникнення даних розладів, які включають диспансеризацію та покращення освіченості, залучення до здорового способу життя. Також було намічено основні напрямки лікування еректильної дисфункції: медикаментозні та психотерапевтичні. Юрій Михайлович акцентував увагу, що тільки довірчі стосунки та щирі почуття є підґрунтям сексуального здоров’я, а отже – гармонійного сімейного життя.

TDMU-Konf-15101043

У своїй доповіді «Проблема тривожних та когнітивних розладів в похилому віці» к.мед.н., доц каф. медичної психології та психіатрії Вінницького національного медичного університету, керівник Вінницького обласного Центру психосоматичної медицини Коваленко І.В. окреслила патогенез розвитку симптомів «хибного кола» у літніх пацієнтів з тривожними розладами, що призводять до розвитку когнітивного дефіциту, а порушення когніції, в свою чергу, викликає появу тривоги. Серед основних причини виникнення тривоги у похилому віці доповідач відмітила: смерть або хворобу близьких; соматичне захворювання самих пацієнтів, в тому числі й клімакс; самотність. До особливостей даних розладів віднесено їх затяжний перебіг, формування залежності від ліків та схильність пацієнтів старшого віку до появи побічних ефектів медикаментів. Ірина Володимирівна наголосила, що 80% пацієнтів з генералізованими тривожними розладами звертаються до лікарів загальної практики з приводу соматичних симптомів, а це є передумовою розвитку поліпрагмазії. Отже, пацієнти похилого віку є групою підвищеного ризику з виникнення тривожних розладів, що погіршує у них перебіг соматичних захворювань, утруднює діагностику, знижує комплаєнтність. Таким чином, важливим завдання є впровадження профілактичних заходів з метою попередження розвитку тривожних та когнітивних розладів у літньому віці, а за умов їх виникнення – призначення адекватного лікування.

TDMU-Konf-15101083

Цікавим був і виступ на тему «Лікування артеріальної гіпертензії і клімактеричних порушень у жінок». Доповідач, доктор мед. наук, професор кафедри внутрішньої медицини та клінічної фармакології Харківського національного медичного університету Князькова І.І. зазначила, що сучасна жінка живе в умовах наднавантажень, серед яких найбільш вагомими є соціальні ролі, емоційно-психічні чинники, численні психосоціальні, між- та внутрішньоособистісні конфлікти, неповноцінне харчуванняі нераціональні дієти, гіподинамія, недостатній сон, прийом медикаментозних препаратів, урбанізація, лавиноподібний розвиток інформаційних технологій, забруднення оточуючого середовища та невміння керувати стресом. Усе вище зазначене сприяє перетворенню клімактерію, природного періоду в житті жінки на своєрідне захворювання.

TDMU-Konf-15101109

Завершила наукову програму конференції доповідь «Патогенез та клінічні аспекти лікування проблем шкіри у людей старшого віку: свербіж», підготовлена доктором мед. наук, професором, завідувачем кафедри клінічної імунології та алергології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України.

TDMU-Konf-15101132

Ігор Ярославович звернув увагу, що хоча офіційно похилий вік починається з 60 років, проте вже у 45 починається фізіологічна перебудова організму на трьох основних рівнях: нейрональному, ендокринному та імунному, що є основою для подальшого старіння організму, зокрема шкіри. За цих умов, як наголосив лектор, може виникати старечий свербіж шкіри, що є причиною неабияких фізичних та моральних страждань пацієнта. Цьому, також, сприяють аутоінтоксикація, порушення гемостазу, психічні та неврологічні розлади, злоякісні новоутвори. Було виділено особливу форму шкірного свербіжу, в основі патогенезу якого лежать умовно-рефлекторні реакції. Ігор Ярославович намітив основні шляхи подолання цього недугу, звернувши увагу на важливість догляду за хворими, лікування супутньої патології та використання медикаментів з антисвербіжною метою (антигістамінові та антисеротонінові препарати, антидепресанти, транквілізатори). Особливу цікавість у слухачів викликала інформація про анти-ейджинг, як сучасний, непересічний та ефективний метод лікування і профілактики, особливо важливий при обмеженні використання традиційних методів.

TDMU-Konf-15100931

Після завершення конференції, всі учасники та гості були запрошені на перегляд вистави «Гуцулка Ксеня».

Інформацію подала завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології, професор Світлана Шкробот.