Свято студентської науки і практики на стоматфакультеті ТДМУ

«Свято студентської науки та практики на стоматі» – саме під такою назвою 15-16 жовтня відбувся дводенний марафон практичних майстер-класів для студентів 5-го курсу стоматологічного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського! Вже за традицією профільні кафедри стоматологічного факультету спільно з корпорацією «3М-Україна» проводять свято студентської науки та практики.

1

Практичній частині студентського свята передувала лекція доцента кафедри терапевтичної стоматології Наталії Гасюк щодо організації студентської наукової діяльності та можливих шляхах її оптимізації на стоматологічному факультеті ТДМУ. В своїй лекції доповідач наголосила на тому, що одним з головних завдань сучасної системи освіти в стоматології, як галузі охорони здоров’я, є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості на етапі здобуття медичної освіти, формування покоління лікарів-стоматологів, здатних до активної практичної діяльності із наявністю елементів творчого підходу і розвитку морально-етичних цінностей. Наталя Володимиріна зазначила, що важливе місце у змісті стоматологічної освіти, посідає практичне спрямування, набуття та вдосконалення практичних навичок майбутніми лікарями стоматологами. Одним з пріоритетів сучасності в освіті стоматолога-терапевта є спрямованість не лише на розуміння провідних тенденцій етіології та патогенезу основних стоматологічних захворювань, а й на особливості самого індивідууму-пацієнта, його анатомічно-фізіологічні особливості зубо-щелепного апарату, духовних і моральних цінностей повсякденного життя. Невід’ємною умовою ефективного навчання терапевтичної стоматології є реконструкція образів минулого в уявленнях студентів, які неможливі без уміння аналізувати методи відновлення функціональної активності різних груп зубів та методи художньої реставрації та синтезувати в єдину цілісну картину.

2

Це вимагає нового підходу до вибору і застосування таких форм, методів, прийомів і засобів навчання майбутніх лікарів, які б розкривали не лише теоретичний а й практичний рівень та творчий потенціал кожного студента, його здібності.
Бажання викладачів досягти найкращих результатів в реалізації теоретичних та практичних освітніх, розвивальних і виховних завдань у медичній стоматологічній освіті сьогодення, спонукає їх до застосування нестандартних педагогічних підходів, які яскраво представлені конкурсними формами організації навчальної діяльності студентів-медиків, зазначила лектор в своїй доповіді.
Із побажаннями плідної співпраці виступила декан стоматологічного факультету, доцент Світлана Бойцанок, яка зазначила, що процес становлення високопрофесійного лікаря-клініциста не закінчується на до дипломній чи післядипломній освіті, а триває все життя.

 3-1

Практичний майстер клас розпочався із фундаментального теоретичного лекторію представника корпорації «3М-Україна»  Андрія Жуйкова.

4

Лектор зазначив, що з великим задоволенням завжди приїжджає на терени ТДМУ, оскільки і викладацька і студентська аудиторія вражає своєю зацікавленістю та високим професіоналізмом та практичним потенціалом. Виступ свій Андрій закінчив надією на подальшу спільну співпрацю.
Слід зазначити, що одне із найважливіших значень в якості роботи лікаря стоматолога є робоче місце та інструментарій, тому ми вже на етапі до дипломної освіти вчимо студентів іти в ногу з часом і працювати якісними матеріалами та висококласним стоматологічним інструментарієм, зазначила в процесі проходження практичного майстер-класу Наталії Гасюк.

5

Під час проходження практичного майстер класу студенти виявили неабияку зацікавленість із проблемного питання, а саме:
«Елегантна простота реставрації фронтальної групи зубів з рекомендаціями Style Italiano»

6

Під час майстер класу Андрій Жуйков передавав свій досвід молодим фахівцям.

7

8

“Напевне найбільша винагорода для викладача – це талановиті студенти”, – зазначила Наталія Гасюк, під час участі в майстер-класі.

9

Організація подібних майстер-класів по набуттю та вдосконаленні практичних навичок студентів дає можливість не лише вдосконалення практичних вмінь по використанню новітніх стоматологічних технологій художньої реставрації, але і провести аналіз та корекцію отриманих результатів, зазначив один із організаторів заходу, завідувач кафедри ортопедичної стоматології, доцент Петро Гасюк.

10

Досить важливим здобутком є той момент, що у організації та самому майстер-класі приймають активну участь молоді та перспективні викладачі, що також є один із шляхів реалізації методичної діяльності, зазначила асистент кафедри ортопедичної стоматології Воробець А.Б.

11

Ну і беззаперечною є звичайно виховна складова, в котре відмітила Наталія Гасюк, оскільки учасники провели майже три години в спілкуванні на професійну улюблену тему «стоматологія» та креативно оцінювали результати своєї роботи.

12

Час майстер-класу пробіг, як «одна хвилина» та в спілкуванні із наставниками ми нехай на один день відчули себе не лише студентами-стоматологами, а справжніми лікарями і науковцями, зазначила учасниця майстер-класу Олена Присяжнюк.

13

Посмішки на обличчях студентів та бажання іди обраною професійною стоматологічною стежкою є запорукою успішного майбутнього освітнього процесу студентів-стоматологів ТДМУ, зазначили організатори свята. Тож до нових зустрічів!