Розвиток екстреної медичної допомоги в України науковці ТДМУ проаналізували під час науково-практичної конференції в Польщі

Завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Арсен Гудима 26-28 жовтня взяв участь в ІІ Науковій польсько-українській конференції «Екстрена медицина в Польщі та Україні», яка відбулася в селищі Убліку (Вармінсько-Мазурське воєводство). Це вже друга конференція, яка висвітлює основні здобутки системи екстреної медичної допомоги в обох країнах. Перша відбулася у вересні 2014 року в Івано-Франківську. Потрібно зазначити, що проведення таких заходів стало можливим внаслідок тісної співпраці Івано-Франківського центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, який очолює Володимир Похмурський, та представників служби екстреної медичної допомоги Республіки Польща.

Виступає Роберт Голонсковський

Виступає Роберт Голонсковський

З польського боку організатором став Роберт Ґолонсковскі, який очолює вертолітну екстрену медичну допомогу в Польщі і має українське коріння. На конференцію прибули науковці з Варшавського медичного університету та керівники екстреної медичної допомоги з різних воєводств, які під час Євромайдану та з початку АТО забезпечили постачання до України карет екстреної медичної допомоги, обладнання, медикаментів та виробів медичного призначення.

ШефТерито¦рального центру екстрено¬ медично¬ допомоги з Кракова Малгожата Поплавська ¦ проф Арсен Гудима - кер¦вники секц¦¬

Професор Арсен Гудима увійшов до складу наукового комітету конференції, очолив одну з сесій конференції та виступив з доповіддю на тему «Готовність служби екстреної медичної допомоги України до комплексної адаптації до міжнародних вимог і стандартів при масових випадках».

Учасники конференц¦¬

Упродовж перших двох днів конференції тривав навчальний курс з медицини катастроф, в якому взяли участь не тільки учасники наукової конференції, але й лікарі і фельдшери Івано-Франківського Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Важливо відмітити, що завдяки співпраці з польською стороною понад 150 медиків «швидкої» з Івано-Франківської області протягом останнього року пройшли сертифіковані курси навчань з питань реанімації дорослих і дітей, надання догоспітальної допомоги при травмах і масових випадках. Результатом такої діяльності стало 25 успішних реанімацій на догоспітальному етапі з початку 2015 року, що у 10,5 раза більше, ніж за весь 2014 рік. Це дуже потужний результат. Вітаємо!!

Однак, особливістю Івано-Франківської області є неможливість забезпечити вчасний доїзд бригад екстреної медичної допомоги на окремих гірських територіях. Тому керівник центру Володимир Похмурський прикладає чимало зусиль, щоб забезпечити регіон вертолітною екстреною медичною допомогою, обґрунтування якої він висвітлив у своїй доповіді на конференції.

Допов¦да¦ проф. А. Гудима1

У своїй доповіді професор Арсен Гудима зазначив, що в Україні питання організації і надання екстреної медичної допомоги у масових випадках до 2012 року обіймали територіальні центри екстреної медичної допомоги. Центри існували автономно в обласних центрах і проводили свою діяльність за територіальним принципом. Вони формували плани реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, виділяли сили і засоби системи охорони здоров’я для їх реалізації. Зокрема, центри визначали в регіонах кількість бригад постійної готовності першої черги з числа бригад швидкої допомоги, бригади постійної готовності другої черги з числа спеціалістів вузького профілю для підсилення багато профільних лікарень, а також медичні заклади, призначені для госпіталізації великого потоку постраждалих. Ці медичні формування були поділені на два рівні – територіальний і державний. Територіальний діяв в межах визначеної території, державний міг бути залученим для надання допомоги в будь-кому куточку України.

Допов¦да¦ проф. А. Гудима

Незважаючи на певну логіку такої побудові системи медичного забезпечення у надзвичайних ситуаціях з масовими випадками, вона була громіздкою, важко керованою, мала проблеми з логістикою. В умовах реагування на надзвичайні ситуації не мала чіткого алгоритму дій виїзних бригад швидкої допомоги, їх взаємодії із іншими рятувальними службами, оскільки всі рішення приймалися фахівцями Територіального центру екстреної медичної допомоги.

Значного вдосконалення система медичного реагування на масові випадки набула з моменту дослідження аналогічних систем європейських країн та США. Вагому роль у цьому процесі відіграли міжнародні чемпіонати екстреної медичної допомоги, які з 2005 року проводяться в Республіці Польща, і в яких регулярно беруть участь команди з України. Важливе місце в напрацюванні нової системи реагування на масові випадки відіграли Міжнародні науково-практичні конференції та вишколи з медицини катастроф, в роботі яких брали участь фахівці з України. Важливим проривом стала спільна підготовка з польською стороною до чемпіонату з футболу ЄВРО-2015.

П¦д ча снавчань з медицини катастроф

Маючи певні знання і досвід, в Україні відбулися перші спільні україно-польські навчання з медицини катастроф (НОК “Червона калина”, листопад 2007 р.), в яких взяли участь провідні фахівці і бригади швидкої допомоги з обох країн. Пізніше на різних рівнях відбулося понад 20 різноманітних навчань із масовими випадками, які дозволили переконалися у недосконалості існуючої системи та намітити шляхи її покращення.

Напередодні ЄВРО-2012 була прийнята низка нормативних документів, яка регламентувала технологію проведення медичного сортування на місці події і у приймальних відділеннях лікарень і маркування постраждалих на чотири категорії кольоровими позначками. Був розроблений і затверджений сортувальний талон, який увібрав критерії сортування START та Jump START, визнані в багатьох країнах світу. На сьогодні  передбачено створення при багатопрофільних лікарнях відділень екстреної медичної допомоги (Emergency Department). В Україні розпочався конкурсний рух бригад екстреної медичної допомоги, під час якого регулярно відбувається відпрацювання технологій організації і надання допомоги при масових випадках. У вищих навчальних закладах розроблені тематичні вдосконалення з медицини катастроф.

Проф А. Гудима ¦ Матеуш Комза куратор служби екстрено¬ медично¬ допомоги м¦н¦стерства охорони здоровя Польщ¦

Важливим моментом в імплементації європейської системи реагування на масові випадки стала реформа служби екстреної медичної допомоги в Україні. Вона призвела до злиття Територіальних центрів екстреної медичної допомоги із станціями швидкої допомоги із створенням єдиного на цілу адміністративну область Територіального центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. В його підпорядкування увійшли всі станції і підстанції швидкої допомоги адміністративного регіону. Це дозволяє оперативно реагувати на будь-які ситуації з масовими випадками.

         Все вищесказане доводить, що Україна впевнено розвивається у напрямку комплексної адаптації до міжнародних вимог і стандартів при масових випадках.

         На конференції підіймалися також питання створення єдиного диспетчерського пункту обласного рівня на прикладі Краківської швидкої медичної допомоги, створення відділення екстреної медичної допомоги на базі Львівської лікарні швидкої медичної допомоги, застосування вертолітної швидкої медичної допомоги, технологій дій при масових випадках, діяльності центру рятування при гіпотермії, досвіду організації і надання медичної допомоги на Євромайдані, особливостей стимуляційного навчання. Щодо останнього, то керівник Центру стимуляційного навчання з Познанського університету Марек Дамбровський зазначив, що під час брифінгу після стимуляційного навчання варто акцентувати студентам на тому, що в них добре вийшло, оскільки воно залишається в особистому багажі знань і навичок. Те, що не вийшло, й так буде відпрацьовано після повторної стимуляції.

Наступну наукову польсько-українську конференцію «Екстрена медицина в Польща та в Україні» планують провести у 2016 році у Львові.

Інформацію подав професор Арсен Гудима.