Стажування молодих вчених ТДМУ у Вроцлавському медичному університеті

Представники Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, зокрема асистент кафедри педіатрії № 2 Сарапук Ірина та клінічний ординатор кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини Захарчук Уляна, у рамках міжнародної співпраці з Вроцлавським медичним університетом з 5.10.15 по 6.11.15 проходили місячне стажування на клінічних кафедрах університету.

Координатором з усіх питань співпраці між університетами упродовж кількох років є керівник зовнішніх зв’язків Вроцлавського медичного університету, почесний професор Тернопільського державного медичного університету Войцех Барг, який організував відповідно до наукових інтересів кожної з молодих вчених програму стажування, яка відповідала високим європейським стандартам такого виду наукової діяльності.

Упродовж місяця молоді науковці ТДМУ відвідали лікувальні бази Вроцлавського медичного університету та ознайомилися з сучасними досягненнями медицини Польщі.

1

Університетська клінічна лікарня м. Вроцлав

Асистент кафедри педіатрії № 2 Сарапук Ірина проходила стажування на базі кафедри неонатології (Prof., dr. hab. Barbara Królak-Olejnik)  й анестезіології та інтенсивної терапії (завідувач кафедри Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler) Університетської клінічної лікарні. Під час стажування ознайомилася з новітніми підходами щодо організації роботи даних відділень, діагностичного та лікувального процесу найбільш поширених захворювань новонароджених, зокрема неонатального сепсису, некротичного ентероколіту, вроджених вад розвитку, дихальних розладів, неонатальних жовтяниць та особливостей виходжування недоношених новонароджених.

Клінічна кафедра неонатології включає наступні відділення: відділення інтенсивної терапії новонароджених з палатами післяреанімаційного виходжування, патології новонароджених, післяпологове відділення.

2

Палата у відділенні патології новонароджених

Відділення інтенсивної терапії новонароджених оснащене сучасним обладнанням – апарати для інвазивної та неінвазивної вентиляційної підтримки, моніторингу показників гемодинаміки, інфузомати з шприцевими фільтрами, а також діагностична апаратура для ультразвукового дослідження (нейросонографії, УЗД серця, черевної порожнини). Варто відмітити, що всі необхідні дослідження пацієнтам проводять лікарі відділення інтенсивної терапії.

3

Палата у відділенні інтенсивної терапії  новонароджених

 У відділенні спостерігається унікальне поєднання інтенсивного лікування та виходжування з застосуванням перинатального догляду за методом «Кенгуру», що дозволяє наблизити сім’ю до догляду за недоношеною дитиною та профілактику інфекційних процесів. Успішно проводиться фізична реабілітація новонароджених із використанням терапії Войта з подальшим навчанням батьків даній методиці для тривалого відновного лікування. Все це забезпечує хороші результати лікування, спостереження та реабілітації недоношених дітей.

Під час стажування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених ознайомилася із сучасними методиками введення сурфактанту відповідно до гестаційного віку немовляти, особливостями інвазивної та неінвазивної вентиляційної підтримки. Важлива увага у неонатальних та реанімаційних відділеннях приділяється профілактиці болю з використанням немедикаментозних та медикаментозних методів.

4

Під час обстеження новонародженого у відділенні інтенсивної терапії

Усім новонародженим згідно з Норвезькою програмою проводиться скринінгові ультразвукові обстеження головного мозку, серця, кульшових суглобів та внутрішніх органів, включаючи легені; скринінг порушень слуху, відповідно якого ведеться реєстр для катамнестичного спостереження немовлят; в перші 6 годин життя – пульсоксиметричний скринінг з метою ранньої діагностики вроджених вад серця.

На сьогоднішній день у Польщі вдалося досягнути значного зниження показників захворюваності на гемолітичну хворобу новонароджених завдяки профілактичному застосуванню анти-резусного імунглобуліну жінкам. Тактика ведення немовлят з неонатальними жовтяницями, включаючи гемолітичні, проводиться згідно Європейських рекомендацій.

Під час стажування у неонатологічній клініці Вроцлавського університету ознайомилася з особливостями підготовки дитини до проведення краніо-церебральної гіпотермії із застосуванням системи Olympic Cool-Cap. Показаннями для застосування системи Olympic Cool-Cap являються клінічні симптоми гіпоксично-ішемічної енцефалопатії в помірній чи тяжкій формі. Система забезпечує вибіркове охолодження голови з м’якою соматичною гіпотермією, що дозволяє запобігти або зменшити ступінь неврологічних пошкоджень, пов’язаних з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією

Проблема сепсису, включаючи неонатальний, та надання медичної допомоги дітям з цією патологією є однією з провідних напрямків практичної та наукової діяльності кафедри анестезіології та  інтенсивної терапії (завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії дітей – dr Marzena Zielińska).

5

Лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії  Waldemar Gołębiowski та асистент кафедри педіатрії №2 Ірина Сарапук. 

Клінічний ординатор кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини Захарчук Уляна проходила стажування на базі кафедри та клініки ендокринології, діабетології та лікування ізотопами (завідувач кафедри Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski), кафедри гастроентерології та гепатології (завідувач кафедри Prof. dr hab. dr h.c. Leszek Paradowski) та кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (завідувач кафедри Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler). На кафедрі ендокринології, діабетології та лікування ізотопами активно ознайомлювала з особливостями обстеження та лікування пацієнтів лікар Katarzyna Zawadzka, завдяки ній також було організовано відвідування гормональної лабораторії та ознайомлення з процесом проведення практичних занять зі студентами, семінарів та лекцій.

6

Лікар ендокринологічного відділення Katarzyna Zawadzka, Уляна Захарчук та викладач кафедри і клініки ендокринології, діабетології та лікування ізотопами Dr hab.n.med. Jacek Daroszewski

Безпосереднім опікуном на кафедрі гастроентерології та гепатології була лікар Magdalena Panek Jeziorna, яка з великим ентузіазмом намагалася показати усі клінічні випадки і обговорити їх, також вона активно долучала у процес обстеження, діагностики та лікування пацієнтів. Завдяки їй була отримана можливість побувати в центрі радіології та ендоскопії університетської лікарні та вивчати методику проведення гастроскопій, колоноскопій, ендоскопічного ультразвукового дослідження, ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії із закладанням протезів у жовчовивідні шляхи. Слід зазначити, що Захарчук Уляна також ознайомлювалась з роботою ультразвукового дослідження органів черевної порожнини на найновітнішому устаткуванні в університетській лікарні.

7

Лікар гастроентерологічного відділення Magdalena PanekJeziorna та клінічний ординатор Захарчук У. М.

Молоді науковці були присутніми під час проведення завідувачем кафедри анестезіології та інтенсивної терапії професором, доктором наук медичних Andrzejem Küblerem нейропатичної блокади етиловим спиртом у хворого з онкопатологією підшлункової залози.

Завдяки старанням професора Войцеха Барга Захарчук Уляна брала участь у конференції «Актуальні питання алергології Польського алергологічного товариства» та прослухала лекції dr hab. n. med. Wieslawy Duszynskej, яка займається сепсисом, а саме проблематикою індивідуальної антибіотикотерапії та внутрішньо лікарняної інфекції у хворих на сепсис.

8

Почесний професор ТДМУ Войцех Барг і Уляна Захарчук на конференції

Молоді науковці висловлюють щиру подяку адміністрації університету, особливо ректору ТДМУ проф. М. М. Корді, координаторам проекту – почесному професору  Войцеху Баргу та доц. Н.Є. Лісничук  за надану можливість участі у стажуванні. Також щиру подяку висловлюємо науковим керівникам  проректору з наукової роботи проф. І. М. Кліщу, завідувачу кафедри педіатрії № 2, д-р наук мед.наук, проф. Г. А. Павлишин та завідувачу кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини д-р наук мед. проф. Л. С. Бабінець.