Відбулася Вчена рада ТДМУ

24 листопада 2015 року відбулося планове засідання Вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

IMG_9592

Розпочалося засідання з урочистого вручення ректором університету, професором Михайлом Кордою дипломів докторів медичних наук.

Дипломи докторів медичних наук було вручено:

  • завідувачу кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання Козак Дарії Володимирівні

IMG_9500

  • завідувачу кафедри терапевтичної стоматології доц. Лучинському Михайлу Антоновичу

IMG_9502

Наступним питанням порядку денного були конкурсні справи. З інформацією про претендентів на присвоєння вчених звань професорів і доцента виступив учений секретар, проф. Герасимюк І.Є.

IMG_9518

До списків для таємного голосування було внесено кандидатури Лучинського М.А., Козак Д.В., Мерецького В.М., щодо присвоєння вченого звання професора і Залізняк М.С., щодо присвоєння вченого звання доцента

 

З характеристикою на претендентів виступили:

– декан стоматологічного факультету, доц. Бойцанюк С.І.

IMG_9507

– в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання доц. Коваль В.Б.

IMG_9524

– завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією проф. Олещук О.М.

IMG_9531

Результати таємного голосування оголосив голова лічильної комісії проф. Сельський П.Р.

IMG_9603

За результатами таємного голосування вчене звання професора кафедри терапевтичної стоматології було присвоєне Лучинському М.А.

IMG_9515

Вчене звання професора кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання – Козак Д.В.

IMG_9529

Вчене звання професора кафедри фармакології з клінічною фармакологією – Мерецькому В.М.

IMG_9538

Вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології – Залізняк М.С.

 IMG_9544

На цьому ж засіданні було заслухано звіт про Науково-дослідну роботу студентів і шляхи її поліпшення. Доповідала голова СНТ Галей Катерина Миколаївна.

IMG_9547

В обговоренні взяли участь: проф. Голяченко О.М., проф. Господарський І.Я. і проректор з науково роботи проф. Кліщ І.М.

IMG_9554 IMG_9567

Членами вченої заслухали також доповіді по заключних звітах виконаних держбюджетних тем:

– «Вивчення патогенетичних особливостей розвитку поліорганної недостатності в умовах експериментальної краніоскелетної травми та пошук засобів системної корекції методами клітинної терапії». Доповідав професор А.А. Гудима

IMG_9559

– «Cтруктурно-метаболічні зміни кори головного мозку, нирок і печінки, зумовлені хронічною неопластичною інтоксикацією і компонентами цитостатичної терапії, та їх сорбційна корекція». Доповідала доцент Н.Є. Лісничук.

IMG_9570

– «Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини в умовах поліморбідності». Доповідав проф. І.Я. Дзюбановський.

IMG_9580

Поточні питання доповідав проректор з наукової роботи проф. Кліщ І.М.

IMG_9586

Інформацію подав вчений секретар Ілля Герасим’юк.