Вивчення досвіду організації викладання патоморфології та роботи патологоанатомічної служби у Вроцлаві науковцями ТДМУ

Доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»  Фурдела Михайло Ярославович 11-15 квітня проходив стажування у Вроцлавському медичному університеті у рамках міжнародної співпраці ТДМУ.

Стажування проходило на базі кафедри і відділення патоморфології та онкологічної цитології, які входять до складу університетської лікарні Вроцлавського медичного університету. Кафедра розташована у спеціально пристосованому новому приміщенні та обладнана за сучасними вимогами.

1

Кафедра патоморфології та цитології онкологічної Вроцлавського медичного університету.

Керує кафедрою і закладом проректор з дидактики Вроцлавського медичного університету ім. Пястув Шльонскіх,  профессор,  доктор медичних наук, почесний професор ТДМУ Міхал Єлень. В структурі кафедри  функціонує лабораторія імунопатології та молекулярної біології, яку очолює профессор Юлія Бар. В штаті кафедри працюють профессор, старший викладач, два лікаря резидента, 5 докторантів та 12 науково-технічних працівників.

2 3

Біля приміщення кафедри разом із проректором, завідувачем кафедри, професором Міхалом Єленєм , та завідувачем лабораторії імунопатології та молекулярної біології професором  Юлією Бар.

До складу кафедри входить гістологічна, гістохімічна, імуногістохімічна, цитологічна лабораторії, а також лабораторія для проведення FISH-реакцій. В структурі кафедри є секційна зала для проведення розтинів тіл померлих, яка пристосована для проведення оперативних втручань на померлих з метою відпрацювання нових операційних методик.

4 5 6 7

Приміщення імуногістохімічної лабораторії, секційна зала, приміщення для зберігання архівів відділення патоморфології.

Під час стажування детально ознайомився з роботою лабораторії, яка є практично повністю автоматизована, що дозволяє стандартизувати гістологічне та цитологічне дослідження. У ручному режимі відбувається лише вирізка біопсійного та післяопераційного матеріалу. Разом із польськими колегами проводив забір матеріалу на гістологічне дослідження.

У повсякденній практичній діяльності у лабораторії використовують обладнання фірми Tissue-Tek для заливки препаратів у парафін, порізка парафінових блоків здійснюється на автоматичному мікротомі фірми Accu-Cat, яке дозволяє отримати парафіновий зріз товщиною близько 4 мкм. Фарбування та виготовлення гістологічних препаратів проводиться у повністю автоматизованій системі Tissue-Tek Prisma. Окрім того, є можливість проведення експрес-біопсії інтраопераційних досліджень на заморожуючому мікротомі. У випадку виникнення труднощів із встановленням гістологічного діагнозу при проведенні рутинного гістологічного дослідження, проводиться визначення більше 100 імуногістохімічних маркерів. За умови сумнівних результатів імуногістохімічного дослідження на базі кафедри є можливість постановки реакції флуоресцентної гібридизації in situ (FISH-реакція), яка дозволяє отримати чітку відповідь на запитання щодо характеру пухлинного росту.

За час перебування на кафедрі був присутній на консультативному прийомі разом із завідувачем кафедри, професором Міхалом Єленєм, який надавав консультації практичним лікарям-патологам у складних діагностичних випадках.

Ознайомився із науковими інтересами кафедри, які зосереджені на вивченні морфологічних маркерів онкологічної патології щитовидної, молочної залоз, а також передпухлинних процесів шийки матки та пухлин нирок. На базі лабораторії імунопатології та молекулярної біології проводиться культивування попередньо забраних хондроцитів на спеціальних середовищах HYALOFAST з метою подальшої підсадки у хвору ділянку суглобу. Даний проект знаходиться у стадії розробки та експериментальних досліджень та є одним із можливих варіантів планування подальшої співпраці.

8

Культивування хондроцитів.

В рамках відрядження також відбулася зустріч з деканом англомовних студентів Вроцлавського медичного університету професором Анджеєм Гейндріхом, де було обговорено ряд особливостей  навчання студентів-іноземців у Польщі. Досвід отриманий від польського колеги буде використаний для оптимізації організації  навчання студентів іноземного факультету у ТДМУ імені І.Я.Горбачевського.

9

Разом із професором Анджеєм Гейндріхом у деканаті англомовного факультету.

Щира вдячність організаторам стажування: координатору з питань співпраці між Тернопільським та Вроцлавським медичними університетами, керівнику зовнішніх зв’язків у Вроцлавському медуніверситеті, почесному професору Тернопільського медуніверситету Войцеху Баргу, проректору з дидактики та завідувачу кафедри патоморфології та онкологічної цитології Вроцлавського медичного університету, почесному професору ТДМУ Міхалу Єленю – за доброзичливе ставлення і теплий прийом, ректору Тернопільського медичного університету, професору Корді М.М. – за створення умов, сприяння та можливість стажування в університетській клініці Вроцлавського медичного університету.

Інформацію подав доцент Михайло Фурдела.