Участь науковців ТДМУ у Міжнародному науковому симпозіумі «Plants in Pharmacy and Nutrition» (Польща)

Міжнародний науковий симпозіум «Plants in Pharmacy and Nutrition» (PPN-2016, Wroclaw, Poland) відбувся 15-17 вересня цього року у місті Вроцлав (Польща), в якому взяли участь викладачі кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського – доцент М.Шанайда, І.Дахим, Т.Бердей, а також кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків – доцент І.Бердей.

Науковий симпозіум зібрав понад 150 учасників з 20 країн Європи, Азії та Північної Америки. Було представлено 9 пленарних, 15 секційних та 120 стендових доповідей. Під час засідань обговорювали питання перспектив фітохімічних та фармакологічних досліджень рослин, які спрямовані на профілактику та лікування різних захворювань, а також покращання якості харчових продуктів. Значна частина доповідей була присвячена молекулярним механізмам контролю біосинтезу біологічно активних речовин, хемотаксономічним дослідженням, вивченню антимікробних, антиоксидатних, кардіопротекторних, протизапальних властивостей лікарських рослин.

Організатори симпозіуму представили оригінальну виставку маловивчених лікарських рослин різного походження, над дослідженням яких в умовах ex situ та in vitro працюють науковці Вроцлавського медичного університету.

Науковці ТДМУ представили результати проведених ними наукових досліджень у вигляді 4 стендових доповідей: «Chromatographic analysis of primary metabolites in aerial part of Ocimum americanum L.» (M. Shanaida, I. Kernychna, Yu. Shanaida), «Polysaccharides in Bellis perennis L.» (I. Dakhym, S. Marchyshyn), «Phenolic compounds in the dry extract from the herb of Tagetes patula» (I. Berdey, G. Kozyr), «Chemical composition of three Marigold species (Tagetes sp.)» (T. Berdey, S. Marchyshyn).

1 2

3 4

У рамках симпозіуму відбулась цікава екскурсія в аптеку-музей Вроцлава, яка має неабияку історичну цінність – аптека безперервно функціонувала майже 700 років, починаючи із середини XIII століття. Сьогодні тут діє музей з багатьма виставковими залами. Під час оглядової екскурсії містом вразила неповторна архітектура Вроцлава з великою кількістю храмів, мостів та мініатюрних скульптур гномиків. Недаремно місто в 2016 році оголошено культурною столицею Європи.

5

6 7

Участь у Міжнародному науковому симпозіумі дала можливість заслухати доповіді провідних науковців в галузі фармації стосовно найбільш вагомих результатів у вивченні лікарських рослин, а також обговорити перспективні напрямки фітохімічних і фармакологічних досліджень.

Учасники симпозіуму.