У ТДМУ відбувся День відкритих дверей

У неділю, 5 березня, в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського відбувся День відкритих дверей. В актовій залі адміністративного корпусу зібралися майбутні абітурієнти з Тернопільщини та інших областей України. Багато вступників прийшли з батьками.

Den-vidkrytykh-dverey-17039528 Den-vidkrytykh-dverey-17039534 Den-vidkrytykh-dverey-17039539

Знайомство з ТДМУ розпочалося з перегляду невеличкого презентаційного фільму про університет і впровадження в навчальний процес передових технологій, що сприяють  підвищенню рівня знань.

Den-vidkrytykh-dverey-17039552

Присутніх тепло привітав проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай, який зазначив, що Тернопільському державному медичному університету, який є одним з провідних вищих навчальних медичних закладів України, виповнюється 60 років.

Den-vidkrytykh-dverey-17039554

«У цей ювілейний рік будемо раді бачити вас, шановні абітурієнти, студентами першого курсу, – звернувся Аркадій Гаврилович до молоді.- Коли у 1957 році в Тернополі заснували перший вищий навчальний заклад – медінститут – фахівців тут готували лише за однією спеціальністю – «Лікувальна справа». Сьогодні ТДМУ – це медичний, стоматологічний, фармацевтичний факультети, факультет іноземних студентів, навчально-науковий інститут медсестринства. Наш університет – єдиний в Україні, де готують фахівців за спеціальністю «медсестринство» за дистанційною формою навчання. ТДМУ має потужну навчально-наукову і лікувальну базу, яка налічує 18 лікувально-профілактичних закладів. Понад 95 відсотків викладачів мають науковий ступінь і вчене звання. Таких показників не має жоден університет в Україні. Для навчання студентів використовуються найсучасніші новітні технології, крім навчально-практичного центру симуляційного навчання діють навчально-практичні центри первинної ланки медичної допомоги. На базі університету функціонує військова кафедра, де ведеться підготовка за програмою «офіцер запасу». ТДМУ є партнером більше 50-ти провідних університетів Європи і Америки, де наші студенти мають можливість за програмою академічної мобільності проходити семестрове навчання і стажування. Охочі займатися науковою роботою долучаються до програми «Студент – науковець» та «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» і посідають перші місця у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. До послуг майбутніх медиків– сучасна бібліотека. А в університетському оздоровчому комплексі «Червона калина» створені прекрасні умови для відпочинку. Для занять спортом є сучасний спортивний комплекс. Тобто студенти університету мають всі можливості навчатися, займатися науковою роботою, спортом, цікаво проводити  своє дозвілля».

Детальніше про медичний факультет й систему організації навчання учасникам зустрічі розповів заступник декана медичного факультету, доцент Ігор Драч.

Den-vidkrytykh-dverey-17039610

«60 років виповнюється не лише університету, а й медичному факультету, де нині навчаються 2 тисячі 510 студентів, майже на 200 студентів більше, ніж у 2016-му. З 38 кафедр – 17 є клінічними. Навчальний процес забезпечують 412 викладачів, з них лише 7 відсотків не мають вченого або наукового звання, бо є молодими фахівцями і працюють над дисертаціями. Теоретичні кафедри об’єднані в чотири великі інститути: інститут морфології, інститут медико-біологічних проблем, інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії  імені Скакуна та інститут моделювання та аналізу патологічних процесів. Університет має один з найкращих навчально- біологічних та анатомічних музеїв. А зі створенням навчально-практичного центру симуляційного навчання студенти швидше опановують медичні навички – від найпростіших до найскладніших», – звернув увагу присутніх заступник декана.

Ігор Дмитрович розповів про спеціальності, за якими ведеться підготовка студентів, систему практично зорієнтованого навчання (так звану Z-систему), про створені віртуальні навчальні програми й університетський сайт, де є всі потрібні матеріали, щоб студенту підготуватися до занять. Навчальна та наукова база постійно оновлюється. Створено п’ять навчально-практичних центрів медико-санітарної допомоги, де сільське населення має можливість отримати медичну допомогу, а студенти – практику. Діє студентське наукове товариство, його учасники публікують свої роботи  в студентських наукових вісниках та інших фахових виданнях. Торік за масштабом волонтерської діяльності ТДМУ посів перше місце серед медичних вишів України. Дуже активною є міжнародна співпраця з провідними медичними університетами Європи і Америки, тож студенти ТДМУ мають можливість стажуватися у відомих клініках світу.

Декан фармацевтичного факультету, доцент Дмитро Коробко у своєму виступі зазначив, що цього року відбувся 12-й випуск провізорів денної форми і 5-й випуск провізорів заочної форми навчання.  У складі факультету – 5 кафедр. Студенти отримують весь обсяг знань з кожної дисципліни, що вивчають на факультеті. Забезпечують навчальний процес 48 викладачів. Всі мають науковий ступінь. На кафедрах працюють 4 доктори наук і 44 кандидати наук.

Den-vidkrytykh-dverey-17039645

«І що дуже важливо – у нас 2 доктори і 23 кандидати саме фармацевтичних наук, адже специфіку фармації може знати лише провізор. За цим показником наш факультет є одним з найкращих не лише серед новостворених, а загалом серед усіх фармацевтичних факультетів України, – наголосив Дмитро Борисович. – Про авторитет факультету і університету говорить і наявність фахових видань, де публікують результати наукових досліджень. Наш університет має два фахових видання «Фармацевтичний часопис» та «Медична та клінічна хімія», які включені до затвердженого ДАК України переліку видань з фармацевтичних наук. За участі професора, завідувача кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Світлани Марчишин видано перший національний підручник з фармакогнозії. Студенти, які мають нахил до наукової роботи, публікують свої статті в «Студентському науковому віснику» і традиційно займають призові місця в конкурсах на кращу студентську наукову роботу в галузі фармацевтичних наук, на всеукраїнських олімпіадах за фахом «фармація». Одним з основних показників навчальної діяльності студентів є результати складання ліцензійного інтегрованого тестового  іспиту «Крок». За цим показником ми лідируємо серед вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України. Факультет має вагомі наукові здобутки на міжнародному рівні. Наприклад, торік було підписано міжнародну угоду про співпрацю з університетом Мансури (Єгипет). Діє також програма студентських академічних обмінів з іншими медичними вишами України. Тобто факультет готує високоякісних фахівців, а для навчання студентів створені максимально сприятливі умови».

Про навчання на стоматологічному факультеті, його профільні кафедри розповіла декан факультету,  доцент Світлана Бойцанюк.

Den-vidkrytykh-dverey-17039667

«Стоматологічний факультет – один з підрозділів університету. Створений у 2004 році, він має потужну матеріально-технічну базу і науковий потенціал. Факультет об’єднує чотири профільні кафедри: терапевтичної стоматології, ортопедичної стоматології, хірургічної стоматології та стоматології дитячої. Всі добре обладнані. Зокрема, гордістю кафедри терапевтичної стоматології і факультету загалом є фантомний клас. Під час практичних занять студенти мають змогу відшліфовувати практичні навички на фантомах. На кафедрі ортопедичної стоматології функціонує зуботехнічна лабораторія, де можна вивчити всі етапи виготовлення зуботехнічних конструкцій. Здобуваючи різнобічні теоретичні знання з основних стоматологічних дисциплін, студенти опановують практичні навички: самостійно обстежують пацієнтів, проводять діагностику, складають план лікування. Крім навчально-лікувальної, студенти займаються науковою діяльністю і отримують дипломи та сертифікати за кращу доповідь, кращі практичні роботі, беруть активну участь у загальноуніверситетських заходах – благодійних, волонтерських. Ми пишаємося історією факультету і нашими  випускниками, які здобули визнання як чудові лікарі і науковці», – сказала Світлана Іванівна.

Заступник директора навчально-наукового інституту медсестринства Світлана Даньчак, ознайомила присутніх з професією медсестри, яку можна здобути в ТДМУ.

Den-vidkrytykh-dverey-17039678

«Без медичної сестри неможливо уявити галузь охорони здоров’я. Колись медсестру вважали виконавцем вказівок лікаря, але такий підхід відходить в минуле. Сьогодні на ринку праці затребувані спеціалісти з вищою освітою, тобто медсестри-бакалаври, медсестри-магістри, які можуть працювати в сучасних клініках. А для цього потрібні знання. Навчально-науковий інститут медсестринства є невід’ємною частиною медуніверситету і має потужний професорсько-викладацький склад та сучасну матеріально-технічну базу. Наш інститут готує медичних сестер освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр медсестринства. Наші студенти проходять стажування за програмою міжнародного обміну в країнах Європи, США та Канади, а викладачі брали активну участь у підготовці стандартів вищої освіти за спеціальністю «Медсестринство» в галузі знань «Охорона здоров’я» за початковим, першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями», – зазначила Світлана Даньчак.

Den-vidkrytykh-dverey-17039694

Про основні розділи «Правил прийому до ТДМУ» у 2017 році поінформував відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Григорій Загричук. Григорій Ярославович докладно розповів про те, які документи потрібні для вступу, терміни та порядок їх подачі і вичерпно відповів на запитання, що цікавили присутніх.

Den-vidkrytykh-dverey-17039710 Den-vidkrytykh-dverey-17039717

«Шановні абітурієнти, запрошуємо вступати до університету, який лідирує в рейтингу вищих медичних навчальних закладів, де є всі умови для навчання та відпочинку і де ви отримаєте можливість стати висококваліфікованими фахівцями», – підсумував сказане проректор з науково-педагогічної роботи, професор  Аркадій Шульгай.

Після зустрічі гості мали можливість ознайомитися з кафедрами, і, зокрема, побувати на екскурсії на кафедрі анатомії людини.

Den-vidkrytykh-dverey-17039735 Den-vidkrytykh-dverey-17039758 Den-vidkrytykh-dverey-17039762 Den-vidkrytykh-dverey-17039765