Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ТДМУ

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 3-4 квітня 2017 року відбулися засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

VAK-17040854

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Комшук Тетяни Сергіївни «Становлення структур шлуночків головного мозку в онтогенезі людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий консультант – Пішак Василь Павлович, член-кореспондент НАПН України, доктор медичних наук, професор. Офіційні опоненти: 1. Волков Костянтин Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського  МОЗ  України»). 2. Гунас Ігор Валерійович, доктор медичних наук, професор, виконавчий директор Міжнародної академії інтегративної антропології (Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України). 3. Шаторна Віра Федорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).

VAK-17040858

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Рябушко Олени Борисівни «Особливості будови жовчного міхура людини і тварин в порівняльно-анатомічному аспекті» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Дубінін Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Федонюк Лариса Ярославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). 2. Шаторна Віра Федорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).

VAK-17040912

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Стравського Тараса Ярославовича «Особливості ремоделювання структурних компонентів сім’яників щурів при експериментальному дозованому стенозі сім’яного канатика та після його усунення» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Герасимюк Ілля Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Олійник Ігор Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної анатомії (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). 2. Грицуляк Богдан Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України).

VAK-17041310

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Мохаммед А.Ю. Аль Ширафі «Прогнозування та профілактика ускладнень у пацієнтів з жовчнокам’яною хворобою при виконанні симультанних операцій» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Малик Сергій Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 3 (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Ничитайло Михайло Юхимович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України). 2. Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).

VAK-17041462

Рішенням ради присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук Комшук Тетяні Сергіївні, кандидата біологічних наук Рябушко Олені Борисівні, кандидата медичних наук Стравському Тарасу Ярославовичу і Мохаммеду А.Ю. Аль Ширафі.

VAK-17040857 VAK-17040869 VAK-17041323 VAK-17041344