У ТДМУ відбулася ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні»

ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» 18-19 травня 2017 року відбулася на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Науковий симпозіум був присвячений 60-річчю ТДМУ.

image001 image003 image005 image007

У ньому взяли участь заступник Міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський, керівник патронатної служби Міністра охорони здоров’я В’ячеслав Черненко, виконувач обов’язків начальника відділу освіти та науки МОЗ Наталія Олексіна, директор Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України Ірина Булах, директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України Ірина Мельник, заступник директора Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ Марина Мруга, директор Центру міжнародних програм МОЗ України Юрій Фисун.

image009

Загалом на форум прибуло дев’ять представників МОЗ України, понад тридцять перших проректорів з науково-педагогічної роботи, з міжнародних зв’язків, післядипломної освіти, тридцять шість начальників навчально-методичних відділів та деканів, іноземні гості з Польщі, 318 учасників з вищих навчальних закладів України.

ХІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» 18 травня відкрив ректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Михайло Корда.

image011

image013

До всіх присутніх з вітальним словом звернувся заступник Міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський. «Сьогодні ми будемо говорити про ті зміни, які потрібно робити в медицині вже. Варто визначити пріоритети у напрямку реформування галузі. Міністерська команда дуже вдячна вам усім за поради, ідеї і співпрацю. Ми дослухаємося до них, бо ваша експертна думка є важливою для нас. Хочу зупинитися на перших кроках, які ми робимо сьогодні. Цього року ми наполягатимемо на тому, щоб прохідний бал становив 150, ми також за впровадження широкого конкурсу для медичних вишів під час вступу абітурієнтів, а також ми за гармонізацію наших іспитів з IFOM (International Foundations of Medicine або Міжнародні основи медицини). На нашу думку, лікарем не може бути абітурієнт з рівнем ЗНО 102. Широкий конкурс створить здорове і повноправне конкурентне середовище для вищих навчальних медичних закладів. Нам також необхідно оцінювати стан української медичної освіти у порівнянні з міжнародними стандартами. У майбутньому ми більше уваги будемо приділяти мовному рівню викладачів і студентів, зокрема це стосується англійської мови. У ХХІ столітті знання цієї мови є обов’язковою умовою», – зазначив Олександр Лінчевський.

image015

З вітальним словом виступив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук.

image017

Директор Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України Ірина Булах відкрила пленарне засідання доповіддю «Аналіз результатів порівняльного дослідження якості медичної освіти в Україні на післядипломному етапі підготовки лікарів».

image019

«У системі охорони здоров’я за спеціальностями «Медицина», «Фармація», «Стоматологія» сьогодні навчається на контрактній формі навчання 68,8% студентів, на державній – 31,2%. У 2016 році ліцензований іспит «Крок 2» складали 8194 особи, з яких 7402 студентів ВНЗ МОЗ України, 517 – ВНЗ МОН України і 275 – приватних вищих навчальних закладів. Загалом не склали іспит 279 студентів, що становить 3,4% від загальної кількості студентів. З них: 173 особи (2,3%) – представники ВНЗ МОЗ України, 37 (7,2%) – ВНЗ МОН України, 69 (25,1%) – приватних ВНЗ.

MED_6897

Щодо іноземних студентів, то загалом інтегрований ліцензійний іспит складали 3629 осіб, з яких 2959 є студентами ВНЗ МОЗ України, 598 – ВНЗ МОН України, 72 – приватних ВНЗ. Не склали іспиту 376 осіб (10,4%), з яких 232 (7,8%) – студенти ВНЗ МОЗ України, 114 (19,1%) – ВНЗ МОН України, 30 (41,7%) – приватних ВНЗ. Сьогодні 67% іноземців навчаються англійською мовою в українських вишах. З 2013 року спостерігається чітка тенденція зростання кількості іноземних громадян, які навчаються у нас англійською мовою», – звернула увагу Ірина Євгенівна.

image021

Ірина Булах також відзначила високий рівень організації і проведення іспиту ОСКІ в Тернопільському державному медичному університеті. Вона висловила сподівання, що Міністерство охорони здоров’я на базі ТДМУ здійснить підготовку методичних рекомендацій зі складання ОСКІ для всіх вищих навчальних медичних закладів України.

image023

Директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України Ірина Мельник виступила з доповіддю «Навчально-методичне забезпечення підготовки студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України: стан та першочергові завдання».

image025

Завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини, професор Арсен Гудима детально ознайомив присутніх з результатами роботи центру симуляційного навчання в ТДМУ під час свого виступу.

image027

Завідувач кафедри хімії Вроцлавського технічного університету Пьотр Млинаж представив доповідь «Чи створює можливості система фінансування науки та досліджень в Польщі для розвитку міжнародної співпраці і реалізації проектів?».

image029

Марина Каштальян (Одеський національний медичний університет) виступила з доповіддю «Сучасні підходи до освітнього процесу з підготовки високопрофесійних фахівців».

Проректор з науково-педагогічної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика, професор Олександр Толстанов ознайомив з напрямками розвитку системи медичної освіти в Україні.

image031

Про специфіку організації освітнього процесу у Вінницькому національному медичному університеті імені М.Пирогова у світлі реформування вищої медичної освіти доповіла Тетяна Полеся.

image033

Олена Беляєва (Українська медична стоматологічна академія) виступила з доповіддю «Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального закладу як фактор його конкурентоспроможності».

image035

Володимир Коростій (Харківський національний медичний університет) у своєму виступі наголосив на необхідності впровадженні університетських клінік у розвитку вищої медичної освіти.

image037

Орест Чемерис представив доповідь на тему «Досвід впровадження індивідуальної самостійної роботи для іноземних студентів за умов європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у Львівському національному медичному університеті імені Д.Галицького».

image039

Сергій Шаповал ознайомив присутніх з організаційним забезпеченням післядипломної освіти медичних спеціалістів у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти.

image041

Ірина Височина (Дніпропетровська медична академія) виступила з доповіддю «Самооцінка та референтне оцінювання рівня володіння практичними навичками у лікарів-інтернів за фахом загальна практика – сімейна медицина як шлях удосконалення методики викладання».

image043

Сергій Смірнов (Луганський державний медичний університет) проаналізував досвід розвитку критичного мислення як ключової компетенції сучасного спеціаліста галузі охорони здоров’я.

image045

Олексій Рижов (Запорізький державний медичний університет) виступив з доповіддю «Стратегія впровадження курсів за вибором на базі технології он-лайн курсів на платформі edX».

image047

Марія Гиря поділилася досвідом формування лідерської компетентності викладачів Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Василь Свиридюк (Житомирський інститут медсестринства) представив доповідь «Використання теорії фракталів у медичній освіті».

image049 image051 image053 image055 image057 image059 image061

У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції було проведено 4 секційні засідання (І секційне засідання – «Організація освітнього процесу з підготовки фахівців галузі знань «Охорона здоров’я», ІІ секційне засідання – «Сучасні підходи до післядипломної підготовки фахівців у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах», ІІІ секційне засідання – «Університетські клініки та їх роль у забезпеченні освітнього процесу. Симуляційне навчання у підготовці високопрофесійних фахівців», ІV секційне засідання – «Організація освітнього процесу з підготовки офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я»), а також семінар-нарада перших проректорів (проректорів з науково-педагогічної роботи), завідувачів науково-методичних лабораторій з питань медичної (фармацевтичної) освіти «Актуальні  питання вищої медичної освіти. Запровадження стандартів підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», семінар-нарада проректорів (деканів) з міжнародних зв’язків, «круглий» стіл ради молодих вчених при МОЗ України «Роль молодих вчених у реформуванні вітчизняної науки та освіти» в системі підготовки фахівців галузі знань «Охорона здоров’я».

image063 image065

Було заслухано і обговорено понад 60 доповідей і повідомлень, які стосуються сучасних підходів до вищої медичної освіти в Україні.

image067 image069

За результатами засідань було прийнято рішення конференції.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.