У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбулося 23 травня 2017 року.

MED_7896

На порядку денному було:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Соколенка Максима Олександровича «Клініко-імунологічні особливості ВІЛ-асоційованої герпетичної інфекції та оптимізація лікування» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Науковий керівник – Москалюк Василь Деонізійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України. Офіційні опоненти: 1. Андрейчин Михайло Антонович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). 2. Чоп’як Валентина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).

MED_7901

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бурбели Емілії Ігорівни «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Науковий керівник – Федорців Ольга Євгенівна, д.мед.н., проф., професор кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Синоверська Ольга Богданівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). 2. Беш Леся Василівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри педіатрії № 2 (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).

MED_7910

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук Соколенку Максиму Олександровичу за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби та Бурбелі Емілії Ігорівні за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

MED_7904