Науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» відбулася в ТДМУ

14 червня 2017 року у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася щорічна підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», яка цього року була присвячена 60-річчю ТДМУ.

Konf-zdobutky-17065552 Konf-zdobutky-17065555 Konf-zdobutky-17065562 Konf-zdobutky-17065569 Konf-zdobutky-17065580 Konf-zdobutky-17065595 Konf-zdobutky-17065602 Konf-zdobutky-17065610

Konf-zdobutky-17065607

Науковці медуніверситету, за традицією, відзвітували  про свої досягнення на секційних засіданнях. Секцією «Внутрішня медицина, інфекційні хвороби, психіатрія та неврологія» курували академік НАМН України, професор Михайло Андрейчин та професори Мар’ян Гребеник, Ігор Мисула, Надія Пасєчко, Микола Швед та Світлана Шкробот.

Konf-zdobutky-17065566 Konf-zdobutky-17065653

Секцію «Хірургія, онкологія та травматологія» –професори Ігор Дейкало та Ігор Венгер. Секцію «Охорона материнства і дитинства» очолили професор Алла Бойчук та професор Оксана Боярчук.

Секцією, яка об’єднала роботи у галузі стоматології, оториноларингології та офтальмології, опікувалися професори Михайло Лучинський, Петро Гасюк  та Ярослав Нагірний.

Konf-zdobutky-17065553 Konf-zdobutky-17065591Konf-zdobutky-17065600 Konf-zdobutky-17065613 Konf-zdobutky-17065636

Роботу секції «Експериментальна медицина, морфологія у нормі та при патології, здобутки сучасної фармації» оцінювали професори Ілля Герасимюк, Степан Вадзюк, Михайло Гнатюк та Костянтин Волков.

Секцію, присвячену роботам у соціальній медицині, удосконаленню навчального процесу, інформаційним технологіям у медицині очолили професор Микола Кашуба та Дмитро Вакуленко.

Konf-zdobutky-17065657

Після цього учасники перейшли до пленарного засідання, яке відкрив проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.

Konf-zdobutky-17065665 Konf-zdobutky-17065666 Konf-zdobutky-17065673

Він відмітив, що проведення щорічних підсумкових науково-практичних конференцій наприкінці навчального року – усталена традиція Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. За його словами, під час заходу учасники узагальнили результати теоретичних, експериментальних та клінічних наукових здобутків наших працівників у 2016-2017 навчальному році та відмітили досягнення в організації наукової роботи підрозділів університету. Також Іван Миколайович додав, що чимало представлених робіт є результатом колективної роботи кафедр і заслуговують окремих подяк за їх інноваційно спроможні результати, які можна конвертувати у патенти та взяти за основу для практичного розвитку. Значна частина наукових досліджень виконана в руслі актуальних тематик сучасної медицини з використанням аналітичних підходів до отриманих результатів і їх об’єктивного обґрунтування.

Konf-zdobutky-17065660

На пленарному засіданні з доповіддю «Корекція порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу у хворих на гостру непрохідність кишечника у післяопераційному періоді» виступив доцент кафедри хірургії ННІ ПО Володимир Бенедикт.

Konf-zdobutky-17065678

Доктор медичних наук Наталія Гасюк відзвітувала про результати проробленої роботи «Новий погляд на патогенетичні механізми генералізованого пародонтиту з позиції поліморфізму гену ядерного фактора транскрипції  NF-kappa B1».

Konf-zdobutky-17065686

Про додаткові можливості використання класичних методик обстеження пацієнтів доповідав д-р біол. наук Дмитро Вакуленко «Застосування артеріальної осцилографії в діяльності лікаря».

Також було заслухано звіти кураторів секцій.

Konf-zdobutky-17065689 Konf-zdobutky-17065690 Konf-zdobutky-17065693

Необхідно відзначити, що цього року конференція вітала також гостей з Києва, Вінниці та Сум.

Захід відбувся у щирій та невимушеній атмосфері. Рішенням конференції прийнято настанови розширювати горизонти наукової співпраці та сприяти подальшому розвитку та удосконаленню системи організації наукової роботи на рівні кафедр, лабораторій та навчально-наукових інститутів нашого університету, розвитку матеріально-технічної бази з орієнтуванням на вирішення актуальних проблемних завдань сучасної медичної науки і практики.