Науковець ТДМУ взяла участь у Міжнародній конференції «Summer Conference оn Neonatology»

Асистент кафедри педіатрії № 2 Ірина Сарапук взяла участь у Міжнародній конференції «Summer Conference оn Neonatology», яка відбулася 5-8 вересня 2017 року у місті Авіньйон (Франція).

фото 1

У залі Palais des Papes (Папський палац), де відбувалася конференція.

«Summer Conferences оn Neonatology» відбуваються щорічно за участю провідних неонатологів світу. Цього року на конференції були представлені доповіді вчених зі Швейцарії, Великобританії, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, США та Канади.

Цього разу було розглянуто широке коло питань діагностики, виходжування та лікування доношених та передчасно народжених немовлят.

Особлива увага приділялася виходжуванню глибоко недоношених дітей згідно з новітніми перинатальними технологіями, особливостями проведення реанімаційних заходів у новонароджених, особливостями персистуючого фетального кровообігу, менеджментом дітей з бронхолегеневою дисплазією та легеневої гіпертензією, гіпоксичними ураженнями нервової системи, інфекційними захворюваннями. Запропоновані нові підходи діагностики та лікування цих патологій відповідно до сучасних європейських рекомендацій. Численні доповіді були присвячені особливостям ентерального та парентерального вигодовування новонароджених, зокрема глибоко недоношених немовлят.

фото 2

Доповідь проф. Pablo Sanchez (Columbus, USA).

Низка доповідей була присвячена питанням катамнестичного спостереження за передчасно народженими немовлятами, що сьогодні час є надзвичайно актуальним завданням у неонатології та педіатрії. У високо розвинутих країнах система катамнестичного спостереження («follow up») є на високому рівні і постійно вдосконалюється. В Україні ця система лише поступово впроваджується та формується. У своїх доповідях науковці Великобританії та Ірландії особливу увагу акцентували на нейрокогнітивному та мовному розвитку дітей, їх рівні IQ та навчальних здібностях. Наголошувалося на важливості впровадження заходів для попередження нейророзвиткових порушень, їх своєчасну діагностику за допомогою відомих методик (шкала розвитку Бейлі, її сучасні модифікації) починаючи з раннього неонатального періоду.

Під час презентацій постерних доповідей науковці та неонатологи-практики поділилися цікавими випадками зі свого клінічного досвіду, а також представили результати своїх науково-практичних досліджень. Ірина Сарапук презентувала постерну доповідь на тему «BENEFITS OF SKIN-TO-SKIN CONTACT TO PRETERM NEWBORNS» («Переваги контакту «шкіра до шкіри» у передчасно народжених немовлят).

фото 3 фото 4

Постерна доповідь Ірини Сарапук.

фото 5

Вигляд м. Авіньйон з парку Папського палацу.