Науковці ТДМУ – учасники XV з’їзду Товариства мікробіологів України

На базі Одеського національного університету імені І. Мечникова 11-15 вересня 2-17 року відбувся XV з’їзд Товариства мікробіологів України імені С.Виноградського (ТМУ). 19 мікробіологів Тернопілля є членами цієї організації. Більшість із них – це науковці Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачеського.

У з’їзді взяли участь 209 мікробіологів України, Білорусі, Румунії, Італії, Молдови. Робота заходу відбулася в форматі пленарних та паралельних секційних засідань, де були представлені усні доповіді та стендові повідомлення.

Основними науковими напрямками роботи з’їзду були:

  1. Екологія мікроорганізмів і біорізноманітність.
  2. Біоінформатика та систематика мікроорганізмів.
  3. Фізіологія та біохімія мікроорганізмів.
  4. Медична, ветеринарна мікробіологія та імунологія.
  5. Мікробні біотехнології, нанобіотехнології.
  6. Вірусологія, молекулярна біологія мікроорганізмів.

Очолював роботу з’їзду президент Товариства мікробіологів України академік НАН України В.С.Підгорський. Від Тернопільського відділення ТМУ до організаційного комітету входив завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТДМУ, професор С.І.Климнюк.

У день відкриття XV з’їзду учасники заслухали доповідь президента ТМУ, який звернув особливу увагу на наукові дослідження з фундаментальних та прикладних проблем в галузі мікробіології та біотехнології аграрної сфери.

У роботі з’їзду брали участь доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології О.Покришко з доповіддю «Antibiotic susceptibility of gramnegative microorganisms isolated from patients with urinary system diseases at the University Hospital of Ternopil in 2016» та асистент кафедри Н.Кравець із стендовим повідомленням.

У рамках XV з’їзду ТМУ пройшла виставка «Мікробні технології сьогодення», на якій виробники органічної продукції сільського господарства та вчені обговорили актуальні питання наукового супроводу агропромислового виробництва.