У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

У залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 17 жовтня відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Волошин Станіслави Богданівни «Клініко-патогенетичне обгрунтування молекулярно-генетичних досліджень поліморфізму генів у дітей з бронхіальною астмою» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Науковий керівникБанадига Наталія Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії ННІ ПО (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Уманець Тетяна Рудольфівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН  України»). 2. Юрцева Алла Петрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Роборчука Станіслава Володимировича «Особливості механізмів прогресування хронічної хвороби нирок у хворих на ревматоїдний артрит залежно від методів протизапальної терапії» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівникЗуб Лілія Олексіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Яцишин Роман Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). 2. Дудар Ірина Олексіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу еферентних технологій (ДУ «Інститут нефрології НАМН України»).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 58.601.02 прийнято позитивне рішення щодо присудження Волошин Станіславі Богданівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія та Роборчуку Станіславу Володимировичу  наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.