Меню Закрити

Участь науковців ТДМУ у XXXIII Міжнародному Симпозіумі Польського неонатологічного товариства

12-14 жовтня 2017 року у Кракові (Польща) відбувся XXXIII Міжнародний симпозіум Польського неонатологічного товариства за участю відомих польських (Prof. Maria-Katarzyna Borszewska-Kornacka, Prof. JanuszSkalski, Prof. Ewa Helwich, Prof. Ryszard Lauterbach, Prof. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. Janusz Gadzinowski, Prof. Jan Mazela, Prof. Ewa Gulczyńska, Prof. Janusz Książyk) та українських (проф. Знаменська Т.К., проф. Клименко Т.М., проф. Коржинський Ю.С.) вчених, науковців, зарубіжних експертів – з США (Prof. Monica Epelman, Prof. Smeeta Sardesai), Німеччини (Prof. Christopher Fusch), Італії (Prof. Paolo Manzoni), Австрії (Prof. ChristaEinspieler). Швейцарії (Prof. Johannes Häberle), Великобританії (Dr. Jonathan Wyllie). Завідувач кафедри педіатрії №2, проф. Галина Павлишин та асистент кафедри педіатрії № 2 Ірина Сарапук були учасниками цього заходу.

Проф. Галина Павлишин та асистент Ірина Сарапук.

На XXXIII Неонатологічному симпозіумі були представлені сучасні досягнення в неонатології, які тісно пов’язані з клінічною практикою, обговорювалися питання щодо діагностики, виходжування та лікування доношених, передчасно народжених немовлят, а також проблемні питання про внесення певних змін у медичну практику, пов’язаних з науковим прогресом.

Вітальне слово ректора Ягеллонського університету проф. д.мед. наук Wojciech Nowak.

Відкриття Міжнародного Симпозіуму – виступ проф., д.мед н. MariaKatarzyna BorszewskaKornacka.

Особлива увага на симпозіумі приділялася сучасним діагностичним підходам до некротичного ентероколіту у доношених та передчасно народжених, порівняльній діагностичній цінності ультразвукового та рентгенологічного досліджень з відповідними  відео-критеріями у пацієнтів різних вікових категорій (Prof. Monica Epelman Florida StateUniversity, University of Central Florida Nemours Childrens Hospital, USA), а також діагностично-прогностичній цінності оцінки моторних порушень у неонатальному періоді недоношених немовлят та доношених з асфіксією щодо розвитку когнітивних та рухових дисфункцій у майбутньому (Prof. Christa Einspieler Research Uniti DN, interdisciplinary Developmental Neuroscience, Medical University of Graz, Austria ).

Численні доповіді були присвячені особливостям ентерального та парентерального вигодовування новонароджених, зокрема глибоко недоношених немовлят (Prof. Christopher Fusch Chief of Paracelsus Medical University Salzburg Department of Pediatrics, University Hospital Nuremberg Germany).

Низка доповідей була присвячена менеджменту дітей з інфекційною патологією у відділеннях інтенсивної терапії, зокрема питанням стратегії щодо зниження надмірного використання антибіотиків та попередження інфекції у ВІТН (Prof. Paolo Manzoni Professor of Pediatrics and Neonatology, St. Anna Hospital, Torino, Italy), профілактиці респіраторно-синтиціальної інфекції у передчасно народжених дітей та використанню пентоксифіліну у недоношених з сепсисом (Prof. Dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach Klinika Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poland).

Доповідь проф., д.мед н. Ryszard Lauterbach.

Одна з секцій симпозіуму була присвячена тематиці дослідження банківського грудного молока, зокрема діагностична цінність, гормональний та нутрітивний склад цільного та банківського грудного молока, його впливу на катамнез передчасно народжених.

На XXXIII міжнародному симпозіумі також висвітлювались питання виходжування глибоко недоношених дітей відповідно до новітніх перинатальних технологій, особливостей проведення реанімаційних заходів у новонароджених, менеджменту дітей з розвитком бронхолегеневої дисплазії та легеневої гіпертензії, ретинопатії та оксидативного стресу, його наслідкам для недоношених дітей. Запропоновано нові підходи діагностики та лікування цих патологій відповідно до сучасних європейських рекомендацій.

На XXXIII міжнародному симпозіумі було представлено доповідь науковців ТДМУ – проф. Галини Павлишин та асистента Ірини Сарапук на тему «THE EFFICIENCY OF EARLY SKIN-TO-SKIN CONTACT IN EXTREMELY AND VERY PRETERM  NEWBORNS («Ефективність раннього контакту «шкіра до шкіри» у екстремально та дуже недоношених немовлят).

Обговорення доповіді «The efficiency of early skintoskin contact in extremely and very preterm  newborns».

  

Санктуарій Божого Милосердя у Лагевніках, що в околицях Кракова в Польщі, на сьогодні є одним із найбільших паломницький центрів Європи.  Святіший Отець Іван Павло II проголосив це місце Світовим центром милосердя під час свого перебування в Польщі. Тут знаходиться відомий на весь світ Образ Милосердного Ісуса, а також мощі сестри Фаустини Ковальської, яка передала світу одкровення про Боже Милосердя.