Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ТДМУ

У залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 8-9 лютого 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Лук’янцевої Галини Володимирівни «Морфогенез кісток скелету після нанесення дефекту у великогомілкових кістках та на фоні тривалого введення бензоату натрію та тартразину» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий консультант – Пастухова Вікторія Анатоліївна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін (Національний університет фізичного виховання і спорту України). Офіційні опоненти: 1. Волков Костянтин Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»). 2. Бумейстер Валентина Іванівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри морфології медичного інституту (Сумський державний університет МОН України). 3. Кривецький Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини імені М.Туркевича (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Майор Віри Валеріївни «Морфофункціональний стан плаценти щурів під дією ацетату свинцю та його комбінації з цитратами металів» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Шаторна Віра Федорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Котляренко Лідія Теодорівна, доктор біологічних наук, професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз (Національна академія внутрішніх справ МВС України). 2. Кущ Оксана Георгіївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ковтун Наталії Ярославівни «Структурно-функціональнаорганізація твердих тканин пришийкової ділянки малих кутніх зубів людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Гнатюк Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Головацький Андрій Степанович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). 2. Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Нурдінова Хайрулла Нізомідіновича «Профілактика та лікування шлунково-кишкових кровотеч у хворих з поєднаною абдомінальною травмою» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗУ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Запорожан Степан Йосипович, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи, професор кафедри загальної хірургії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). 2. Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України).

На підставі результатів таємного голосування спеціалізованою вченою радою Д 58.601.01 прийнято позитивне рішення щодо присудження Лук’янцевій Галині Володимирівні наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія, Майор Вірі Валеріївні наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія, Ковтун Наталії Ярославівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія і Нурдінову Хайруллу Нізомідіновичу наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія.