Меню Закрити

У день відчинених дверей до ТДМУ завітали майбутні абітурієнти

У неділю 25 лютого 2018 року у Тернопільському державному медичному університет імені І.Горбачевського відбувся день відчинених дверей. Майбутні вступники – випускники загальноосвітніх шкіл і медичних коледжів Тернопільщини, інших областей – зібралися в актовій залі вишу. Багато батьків теж були присутні.

Гостей привітав проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай, який зазначив, що Тернопільський державний медичний університет є потужним вищим навчальним закладом і посідає провідне місце серед медичних вишів України.  Підготовка фахівців у ТДМУ  ведеться на медичному, фармацевтичному, стоматологічному факультетах, у навчально-науковому інституті медсестринства, навчально-науковому інституті післядипломної освіти, тобто на всіх рівнях – від першого бакалаврського і до післядипломної освіти включно.

«За результатами останніх рейтингів ТДМУ серед вищих медичних навчальних закладів посідає перші місця. Окрім того, наш університет єдиний серед вищих навчальних закладів медичного профілю є учасником проекту сприяння академічній доброчесності в Україні. Система оцінювання і система підготовки в ТДМУ повністю відповідає міжнародним стандартам, – розповів Аркадій Гаврилович. – Наш університет є партнером понад 50 провідних університетів Європи і Америки, де наші студенти мають можливість за програмою академічної мобільності проходити семестрове навчання і стажування. Тернопільський медуніверситет має потужну клінічну базу і застосовує найсучасніші технології навчання, в тому числі й інформаційні, а студенти посідають перші місця у всеукраїнських предметних олімпіадах, займаються науковою роботою, беруть участь у міжнародних студентських наукових конференціях. Для їх відпочинку створені прекрасні умови в університетському оздоровчому комплексі «Червона калина», діють гуртки художньої самодіяльності і сучасний спортивний комплекс, тобто створені всі умови для успішного навчання і культурного розвитку студентів».

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Григорій Загричук докладно поінформував присутніх про цьогорічні правила прийому до ТДМУ, терміни і порядок  подачі документів.

Докладніше про медичний факультет й систему організації навчання учасникам зустрічі розповів заступник декана медичного факультету, доцент Ігор Драч.

За його словами, медичний факультет не лише найбільший, а й найстаріший, з нього почався наш університет, який торік відсвяткував своє 60-річчя. Сьогодні тут навчаються 2617 студентів. Навчальний процес забезпечують 410 викладачів, з них 76 докторів наук, 302 кандидати наук.

Функціонує 37 кафедр, з них 18 – клінічні. Всі мають сучасне обладнання. Теоретичні кафедри організовані в чотири великі навчально-наукові інститути: інститут морфології, інститут медико-біологічних проблем, інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії імені Скакуна та інститут моделювання та аналізу патологічних процесів. Клінічні кафедри розташовані в усіх лікувальних закладах міста, а це три міські лікарні, психоневрологічна, дитяча і, звичайно, університетська лікарня.

Ігор Дмитрович розповів про організований торік центр симуляційного навчання з відповідно обладнаними навчальними аудиторіями.

Декан фармацевтичного факультету, доцент Дмитро Коробко у своєму виступі коротко розповів про фармацевтичний факультет як структурний підрозділ університету. Його відкрили вісімнадцять років тому і  за цей час відбулося 13 випусків спеціалістів з вищою фармацевтичною освітою денної форми навчання і 6 випусків спеціалістів заочної форми навчання.

«Наші випускники працюють в усіх галузях фармацевтичного спрямування, науково-дослідних установах, в тому числі і за кордоном. У складі факультету – 5 кафедр. Це класичні кафедри, які готують спеціалістів у галузі фармації: кафедра загальної хімії, кафедра фармацевтичної хімії, кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою, кафедра клінічної фармації і кафедра економіки та управління фармації з технологією ліків. Забезпечують навчальний процес 49 викладачів. Більшість викладачів – науковці зі ступенем кандидатів і докторів саме фармацевтичних наук, що дуже важливо, бо специфіку фармації може знати лише провізор – людина з вищою фармацевтичною освітою,- наголосив Дмитро Борисович. – Про авторитет факультету і університету свідчить і наявність фахових видань, де студенти публікують результати наукових досліджень. Одним з основних показників навчальної діяльності студентів є результати складання ліцензійного інтегрованого тестового іспиту «Крок». За цим показником фармацевтичний факультет ТДМУ лідирує серед вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України. Вагомими є наукові здобутки й на міжнародному рівні, зокрема, укладено міжнародну угоду про співпрацю з університетом Мансури (Єгипет)».

Про навчання на стоматологічному факультеті, його профільні кафедри розповіла декан факультету, доцент Світлана Бойцанюк.

«Стоматологічний факультет є наймолодшим структурним підрозділом нашого університету. Датою його заснування є вересень 2004 року. За 14 років інтенсивної роботи створена потужна матеріально-технічна база й сформовано колектив справжніх фахівців і науковців. Чотири профільні кафедри стоматологічного факультету – терапевтичної стоматології, ортопедичної стоматології, хірургічної стоматології та стоматології дитячої – забезпечені сучасним обладнанням, їх очолюють доктори медичних наук, професори. Гордістю факультету є фантомний клас, де студенти опановують практичні навички, а п’ятикурсники під контролем викладача проводять прийом пацієнтів, надаючи безкоштовну стоматологічну допомогу соціально незахищеним верствам населення. Адміністрація нашого вишу уклала договори про співпрацю з керівниками низки дошкільних закладів і, зокрема, сиротинців щодо надання стоматологічної допомоги дітям. На кафедрі ортопедичної стоматології функціонує сучасна зуботехнічна лабораторія, де студенти вивчають всі етапи виготовлення зуботехнічних конструкцій. Окрім навчальної і лікувальної роботи, студенти займаються науковою діяльністю і отримують дипломи та сертифікати за кращу доповідь, кращі практичні роботи, беруть активну участь у загальноуніверситетських благодійних проектах, волонтерському русі», – додала Світлана Іванівна.

Заступник директора навчально-наукового інституту медсестринства, доцент Світлана Даньчак розповіла про підготовку медичних сестер освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр медсестринства.

«Інститут медсестринства як структурний підрозділ ТДМУ існує з 1995 року, але за цей нетривалий час створено сучасну матеріально-технічну базу, процес навчання забезпечує авторитетний професорсько-викладацький склад, а наші випускники працюють як в Україні, так і за кордоном, успішно реалізуючи свої професійні амбіції. Інститут практикує дві форми навчання: денну та дистанційну. Оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками допомагають найсучасніші навчальні муляжі, манекени та тренажери», – зазначила Світлана Даньчак.

Представники ректорату та професорсько-викладацького складу відповіли на питання, що цікавили присутніх.

На завершення зустрічі проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай запросив потенційних абітурієнтів вступати до ТДМУ, де створені прекрасні умови для навчання студентів – майбутніх висококваліфікованих фахівців.

Після зустрічі гості мали можливість поспілуватися зі студентами, зазирнути в мікроскопи й роздивитися сучасні навчальні манекени і муляжі, представлені для огляду, а також здійснити екскурсію до анатомічного музею ТДМУ.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.