Науковці ТДМУ взяли участь у ХХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання педіатрії»

19-21 вересня 2018 року на базі Харківського національного медичного університету відбулась ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М.Сідельникова. Цей захід щороку проходить під егідою МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.Богомольця.

Цього року в його роботі взяли участь 1400 дитячих та сімейних лікарів, були представлені педіатричні кафедри усіх закладів вищої освіти МОЗ України та академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.Лук’янової НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» та ін.

Член-кор. НАМН України, проф. О.В.Волосовець відкриває конференцію.

У відкритті цього масштабного педіатричного форуму взяли участь представники Асоціації педіатрів України, НАМН України, департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені акад. О.Лук’янової НАМН України», Національного медичного університету імені О.Богомольця, Харківського національного медичного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Читання включали 4 пленарних та 2 секційних засідання. Загалом було заслухано 97 наукових доповідей та 58 стендових презентацій від провідних українських та іноземних вчених, присвячених актуальним питанням організації педіатричної системи охорони здоров’я, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини, питання вигодовування дітей та подальшого розвитку педіатричної освіти та науки. На одному з пленарних засідань головувала завідувач кафедри педіатрії ННІПО, професор Наталія Банадига.

Професор Н.Банадига в складі робочої президії конференції.

Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського був представлений двома доповідями. Доповідь на тему «Погляд педіатра на залізодефіцитну анемію у дітей» проголосила заслужений діяч науки і техніки, професор, завідувач кафедри педіатрії ННІПО Наталія Банадига. Були викладені сучасні підходи до діагностики та терапії анемії у дітей, з позицій доказової медицини і вітчизняної практики, продемонстровані унікальні клінічні випадки, які зацікавили аудиторію.

Стендову доповідь на тему «Використання арт-терапії в комплексному лікуванні дітей підліткового віку, хворих на бронхіальну астму» від групи авторів представила доцент кафедри педіатрії Любов Волянська.

Доцент Л.Волянська представляє стендову доповідь.

Окремі засідання форуму були присвячені доповідям молодих вчених щодо інновацій у педіатрії та актуальних питань дитячої кардіоревматології.

Під час роботи конференції була нагода поспілкуватися з колегами, обмінятися досвідом.

У рамках конференції відбулася щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти», у роботі якої взяло участь понад 75 осіб з різних регіонів України – завідувачі та викладачі педіатричних кафедр з 14 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України. Протягом її роботи пройшли презентації досвіду Національного медичного університету імені О.Богомольця у запровадженні об’єктивно структурованого клінічного іспиту (OSCE) для майбутніх дитячих лікарів та заслухані звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної роботи протягом звітного періоду.

Завідувачі кафедрами педіатрії України.