Меню Закрити

Конкурс для студентів, які навчаються на 3-4 курсах медичного факультету, для участі в програмі міжнародних студентських академічних обмінів на базі Вроцлавського медичного університету

Відділ міжнародних зв’язків ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» оголошує конкурс для студентів, які навчаються на 3-4 курсах медичного факультету для участі в програмі міжнародних студентських академічних обмінів на базі Вроцлавського медичного університету у 2019-2020 н.р. (м. Вроцлав, Польща).

Приймаючий університет не отримує плати за навчання та забезпечує студента можливістю проживання в гуртожитку на загальних засадах. Студент покриває витрати на проживання, харчування, страхування здоров’я та транспорт з власних коштів.

Вимоги до претендентів:

  • успішне навчання (довідка з деканату про середній бал успішності);
  • володіння англійською і/або польською мовами на рівні, який дозволяє повністю розуміти теорeтичні аспекти занять та спілкуватися з особами, які проводять заняття;
  • наукова діяльність (участь у програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання», «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» та наукових гуртках на клінічних кафедрах, виступи на конференціях, наявність друкованих наукових праць та інших об’єктів інтелектуальної власності);
  • участь у міжнародних програмах (Міжнародні студентські літні школи, стажування, студентська виробнича практика, участь у зарубіжних конференціях);
  • висока фахова мотивація;
  • участь у громадській роботі університету.

 

Заяви на участь у конкурсі приймаються до 15.04.2019 року у Відділі міжнародних зв’язків ТДМУ (майдан Волі, 1, адміністративний корпус, 2 поверх).