У ТНМУ відбулася XVІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України»

XVІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» відбулася 16-17 травня 2019 року на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Загалом у форумі взяли участь 189 представників закладів вищої освіти зі всіх регіонів нашої держави.

«Ми шістнадцятий рік поспіль збираємося у цьому конгрес-центрі, щоб обговорити важливі питання у вищій медичній освіті. Упродовж останнього року відбулося багато змін у системі охорони здоров’я, освітній галузі. У кожного з вас є цікаві ідеї, унікальні напрацювання та практичний досвід. Бажаю продуктивної роботи, отримання нової інформації і важливого досвіду, а також нових знайомств. Зичу вам приємного перебування на гостинні Тернопільській землі», – зазначив ректор ТНМУ, професор Михайло Корда під час відкриття конференції.

Начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук передав всім присутнім вітання від голови Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни.

Професор Варшавського університету, представник Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Тарас Фінніков виступив з доповіддю «Побудова локальних систем забезпечення якості як інтегратив розвитку української вищої освіти».

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика Олександр Толстанов представив доповідь «Функціональні та структурні зміни в організації безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів в контексті реформ охорони здоров’я України». Олександр Констянтинович детально проаналізував основні вимоги до безперервного професійного розвитку лікарів та критерії, які закріплені на законодавчому рівні. Було також дано порівняльну оцінку різних форм післядипломної освіти лікарів і вимог до атестації.

Завідувач кафедри медичної інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика, професор Озар Мінцер поділився з присутніми своїми напрацюваннями щодо трансформації післядипломної медичної освіти в умовах масового впровадження інформаційних технологій. Доповідачем було наголошено на доцільності використання інформаційних технологій при формуванні особистого портфоліо лікаря.

Завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини, професор Арсен Гудима представив основні розділи освітньо-професійної програм підготовки парамедиків. Було презентовано навчальний план трирічного навчання та вимоги до організації освітнього процесу на кафедрах. «Основний акцент у підготовці парамедика повинен бути орієнтований на відпрацюванні  практичних навичок, комунікативних вмінь і командній взаємодії», – зазначив Арсен Арсенович.

Начальник відділу ECTS та моніторингу якості освіти Василь Капечук поділився досвідом запровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту в Івано-Франківському національному медичному університеті.

Провідний фахівець міжкафедрального навчально-тренінгового центру і керівник групи з організації проведення ОСКІ Надія Пасяка виступила з доповіддю «Об’єктивний структурований клінічний іспит як вимір практичної підготовки майбутнього лікаря». Було презентовано нові підходи до організації та проведення ОСКІ, які запроваджено у Тернопільському національному медичному університету імені І.Горбачевського в 2019 році, що отримали схвальну оцінку як студентів, так і експертів з медичної освіти.

Доцент кафедри медичної біології Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова Тетяна Полеся доповіла на тему «Інновації європейських стандартів вищої освіти у Вінницькому національному медичному університеті імені М.Пирогова».

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Дніпропетровської медичної академії, професор Олексій Ханюков проаналізував досвід застосування об’єктивного структурованого клінічного іспиту як етапу проведення атестації випускників у ДМА.

Заступник директора навчально-наукового інституту якості освіти Харківського національного медичного університету Андрій Мацько детально розповів про роль сучасних інформаційних технологій у забезпеченні якості медичної освіти.

Завідувач кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій, професор Олексій Рижов доповів на тему «Концепція системи менеджменту корпоративних знань Запорізького державного медичного університету».

Також під час пленарного засідання 16 травня 2019 року було представлено ще низку доповідей, зокрема «Використання симуляційних технологій в оптимізації практичної підготовки студентів у Буковинському державному медичному університеті», «Упровадження інновацій в освітню діяльність для підвищення якості професійно-практичної компетентності випускників Національного фармацевтичного університету», «Застосування компетентнісного підходу при організації очно-заочного навчання на різних етапах підготовки лікарів», «Вплив новітніх інтерактивних технологій на безперервний професійний розвиток лікарів».

У рамках конференції актуальні питання вищої медичної освіти були обговорені під час таких секційних засідань: «Організаційно-правове, кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу з підготовки фахівців в галузі знань «Охорона здоров’я» та академічна доброчесність»; «Навчально-методичне та організаційне забезпечення підготовки фахівців за освітньо-науковим та науковим рівнями»; «Організація післядипломної підготовки фахівців у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах»; «Університетські клініки та їх роль у забезпеченні освітнього процесу»; «Симуляційне навчання та його роль у підготовці високопрофесійних фахівців галузі знань «Охорона здоров’я». Всього заслухано 38 доповідей, які презентували представники  медичних закладів вищої освіти.

Під час семінару-наради проректорів з науково-педагогічної роботи (перших проректорів) були обговорені основні питання розвитку вищої медичної освіти, етапи адаптації освітніх програм до міжнародних стандартів підготовки фахівців в галузі знань «Охорона здоров’я». Також прийнято рішення щодо створення громадської організації «Асоціація проректорів з науково-педагогічної роботи медичних ЗВО», що сприятиме покращенню комунікації між медичними університетами, розробці спільних освітніх програм, проведенню корекції навчальних планів та навчальних програм з окремих дисциплін.

Під час пленарного засідання 17 травня 2019 року були підведені підсумки роботи форуму, семінару-наради проректорів, а також прийнято рішення конференції.

Переглянути запис он-лайн трансляції конференції можна тут:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11842&v=VNvSWhgQw-g

Більше світлин тут: https://www.facebook.com/pg/tdmu.official/photos/?tab=album&album_id=2118214391634013

Прес-служба Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.