Меню Закрити

У ТНМУ відбувся перший Міжнародний українсько-німецький симпозіум «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку»

25-26 вересня 2019 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбувся перший міжнародний українсько-німецький симпозіум «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку», організований та проведений спільно з Акконським гуманітарним університетом Берліну за підтримки Федерального міністерства охорони здоров’я Німеччини.

Відкриття симпозіуму розпочалося з вітальних промов ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського МОЗ України, д-ра мед. наук, проф. М. М. Корди

та д-ра мед. наук, проф. Акконського Гуманітарного університету Берліну Тімо Ульріхса.

Професор Тімо Ульріхс вручив ректору Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, д-ру мед. наук, проф. М.Корді від імені німецької делегації цінні подарунки – книги з громадського здоров’я.

Генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Володимир Курпіта за допомогою Skуpe-зв’язку привітав учасників симпозіуму та виступив з доповіддю на актуальну тему «Система громадського здоров’я в Україні: поточний стан та перспективи розвитку».

Під час пленарного засідання симпозіуму виступили:

  • професор Тімо Ульріхс з доповіддю «Overall perspectives and future ways of collaboration, especially between TNMU and AKKON university»;

  • начальник відділу координації освітніх програм ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Михайло Рябінчук, доповідь якого була присвячена темі «Розбудова кадрових ресурсів для системи громадського здоров’я в Україні»;

  • координатор проекту Інституту досліджень та міжнародної співпраці Габі Фельдман;

  • представник німецької делегації Аріна Левчаєва (Акконський Гуманітарний університет Берліну, Німеччина).

Цікавими та актуальними були доповіді завідувачів та професорів профільних кафедр громадського здоров’я ВНЗ України, зокрема Київського національного медичного університету імені О.Богомольця, Ужгородського національного університету, Сумського державного університету, Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Національного університету «Острозька академія», ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» та ін.

Виступ декана ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Івана Миронюка на тему «Модель підготовки магістрів громадського здоров’я на прикладі Ужгородського національного університету».

Доповідь завідувача профільної кафедри, професора Національного медичного університету імені О.Богомольця Тетяни Грузєвої на тему «Пріоритети освітньої діяльності у сфері громадського здоров’я».

У пленарному засідання симпозіуму також взяли участь завідувач кафедри Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія» Тетяна Юрочко,

професор Сумського державного університету Владислав Сміянов

та завідувач кафедри Національного університету «Острозька академія» Ігор Гущук.

Подальші обговорення проблем громадського здоров’я відбулися на секційних засіданнях.

Більшість доповідей викликали жваві дискусії та обговорення сучасних викликів і перспектив розвитку галузі громадського здоров’я, проблем кадрового забезпечення та підготовки фахівців громадського здоров’я, міждисциплінарної і міжсекторальної співпраці у галузі громадського здоров’я.

Загалом у першому міжнародному українсько-німецькому симпозіумі з громадського здоров’я взяли участь понад 100 учасників, серед яких професори, викладачі та студенти, організатори та фахівці галузі громадського здоров’я України та інших країн, зокрема Німеччини,  Польщі та Канади. Це сприятиме створенню наукового підґрунтя для формування стратегічних рішень в галузі громадського здоров’я та розвитку освітньої діяльності щодо підготовки фахівців громадського здоров’я в Україні.