Відбувся VII науковий симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення»

8-9 жовтня 2019 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського відбувся VII науковий симпозіум з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення».

На симпозіумі були представлені такі науково-практичні напрямки роботи:

  1. Новітні досягнення у діагностиці та лікуванні імунологічних порушень у клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії.
  2. Імунопатологія при ураженні органів дихання.
  3. Імунопатологія при ураженні органів травлення.

У роботі симпозіуму взяли участь майже дві сотні фахівців у галузі імунології, пульмонології, алергології, фтизіатрії, гастроентерології, лікарі загальної практики-сімейної медицини з усіх куточків України та з-за кордону.

Учасників симпозіуму привітав проректор з наукової роботи Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського, проф. Іван Кліщ.

У рамках симпозіуму були проведені 2 пленарних і 2 секційних засідання, на яких було зроблено 79 доповідей.

З доповіддю «Бронхообструктивний синдром у клінічній практиці» виступив президент Асоціації алергологів України, проф. Сергій Зайков.

Цікавою була доповідь професора ТНМУ Ігоря Господарського на тему «Неалкогольний стеатогепатит: проблеми діагностики і терапії».

Професор ТНМУ Оксана Боярчук виступила з доповіддю на тему «Інтерстиціальні захворювання легень у дітей – виклики сьогодення».

Сучасним проблемам фтизіатрії були присвячені доповіді професора ТНМУ Леоніда Грищука і професора Львівського національного медичного університету Юрія Валецького.

Обласний імунолог, к.мед.н. Христина Господарська виступила з доповіддю на тему «Імунокорекція у пацієнтів з рецидивуючою герпетичною інфекцією».

Доцент ТНМУ Ірина Смачило виступила з доповіддю на тему «Сучасні аспекти діагностики і лікування запальних захворювань кишківника».

Доцент Львівського національного медичного університету Світлана Зубченко виступила із доповіддю «Сучасні методи діагностики алергологічних захворювань в Україні».

Професор Буковинського державного медичного університету Лілія Тодоріко виступила з доповіддю «Сучасна фармакотерапія симптому кашлю при захворюваннях органів дихання на тлі імунодефіциту».

Також вона представила спільну роботу зі співавторами з Молдови «Evaluation of tuberculosis patients depending on the socio-medical factors in a high burden region» – Lesnic E. (Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Chisinau, Republik of Moldova), Todoriko L. (HSEE “Bukovinian State Medical University” Chernivtsi, Ukraine), Niguleanu A. (Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Chisinau, Republik of Moldova), Yeremenchuk I. (HSEE “Bukovinian State Medical University” Chernivtsi, Ukraine), Semianiv I. (HSEE “Bukovinian State Medical University” Chernivtsi, Ukraine).

Під час роботи конференції відбулося декілька майстер-класів. На одному з них, присвяченому лікуванню обструктивного синдрому, вперше апробували сучасний метод навчання. лікарі-інтерни та студенти старших курсів навчали практичних лікарів загальної практики-сімейної медицини особливостям застосування сучасних небулайзерів різних типів, під керівництвом доцента кафедри Надії Реги.

Організатори висловлюють щиру подяку адміністрації Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського за активне сприяння в проведенні даного науково-практичного симпозіуму.