Фактори та механізми фармакологічної активності та токсичності лікарських засобів на етапах фармакокінетики

Кафедра клінічної фармації

Відповідальний та впровадження доц. Мандзій З.П.

Фактори і механізми фармацевтичної активності лікарських засобів як навчальний предмет ставить за мету:

–   підготовку спеціалістів-провізорів, які володіють значним обсягом теоретичних та практичних знань відносно хімічних основ життя: хімічного складу орг2.анічних сполук і природи метаболічних процесів, що відбуваються в організмі людини;

–   формування знань про будову сполук, що входять до складу живих організмів та взаємозв’язок з їх біохімічними функціями;

–   формування сучасного уявлення про принципи транспорту лікарських засобів через біологічні мембрани;

–   формування знань основних фармакокінетичних параметрів

–   формування знань про основні метаболічні шляхи в організмі, їх взаємозв’язок і молекулярні механізми регуляції;

–   ознайомлення з особливостями фармакокінетики при різних патологічних станах організму у осіб різних статей, віку, конституції;

–   створення бази уявлень про необхідну терапію патологічних станів фармацевтичними препаратами;

–   формування навичок наукового аналізу та узагальнення явищ та фактів, що спостерігаються;

–     забезпечення теоретичної бази для вивчення інших медико-біологічних дисциплін: фармакології, фармакотерапії з фармакокінетикою, клінічної фармації та окремих фармацевтичних дисциплін.