Народні та нетрадиційні методи реабілітації 

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження: Бакалюк Т.Г., Стельмах Г.О.

Народні та нетрадиційні методи реабілітації (ННМР) є ефективними
засобами оздоровлення організму, патогенетичної корекції та лікування, які підвищують функціональні можливості організму. ННМР можуть використовуватися при захворюваннях окремих систем організму в цілому. Про це свідчить історія їх використання, сучасний досвід та наукові розробки. Дуже важливо сформувати у студентів правильне уявлення про можливості, форми, методи сучасних ННМР, а також можливості інтеграції з іншими видами
лікування та профілактики захворювань, реабілітації. Враховуючи велику увагу практичних лікарів, науковців до методів натуральної медицини, зростаючий рівень використання методів ННМР в лікувально – профілактичних
закладах України, широке включення цих методів до клінічних стандартів та
протоколів МОЗ України, навчальна програма включає теоретичні та практичні
аспекти використання ННМР в укріпленні здоров’я населення, при лікуванні
певних патологічних станів і реабілітаційних заходів.
До позитивних сторін НП відносяться доступність і економічність,
відсутність побічних явищ, відносно висока ефективність без застосування
фармакологічних засобів.