Гострі інфекційні захворювання

Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами

Відповідальний за впровадження – доц. Іщук І.С.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Гострі інфекційні хвороби» – випливає із цілей освітньо-професійної програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних знань та умінь, котрими повинен оволодіти парамедик. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни, є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують професійно-практичну підготовку. Вивчення навчальної дисципліни формує у студентів цілісну уяву про роль комунікативних і нетехнічних навичок у підвищенні ефективності надання екстреної медичної допомоги, формує навички ефективної комунікації та ефективної командної роботи в ході надання екстреної медичної допомоги хворим на гострі інфекційні захворювання.
Завдання предмету:
а) формування базових знань про гострі інфекційні захворювання;
б) формування базових знань провідних клінічний синдромів або симптомів при гострих інфекційних захворюваннях;
в) формування базових знань про діагностику ускладнень при інфекційних захворюваннях;
г) формування базових знань про надання невідкладної допомоги при гострих інфекційних захворюваннях.