Гострі інфекційні захворювання

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Відповідальний за впровадження – Прохоренко О.О.

Вивчаються особливості обстеження , діагностики, диф. діагностики та надання допомоги пацієнтам з гострими інфекційними захворюваннями. Поняття про особливо небезпечні інфекції.