Надання екстренної медичної допомоги при хімічних, біологічних та радіаційних загрозах

Вивчають специфіку надання догоспітальної допомоги постраждалим, які знаходилися у зонах хімічних, радаційних та біологічниї небезпек. Деконтамінація. Антидотна терапія. Профілактика уражень парамедика.