Інформатизація та комунікації у громадському здоров’ї

Кафедра медичної інформатики

Відповідальний за впровадження – Вакуленко Д.В.

Програма вивчення навчальної дисципліни “Інформатиизація та комунікації в громадському здоров’ї” передбачає освоєння сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях на прикладі Google сервісів (облікових записів, документів, таблиць та форм), які допоможуть покращити навички зовнішньої комунікації, зборі інформації шляхом масових опитувань аналізі та візуалізації результатів. Поглиблення навичок статистичної обробки результатів при прогнозуванні із застосування регресійного аналізу. Для якіснішого виявлення взаємозв’язків, між досліджуваними показниками, застосовують побудову кореляційного портрету.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій спричинив появу великої кількості інформаційних технологій в медицині, громадському здоров’ї, епідеміології, по осторонь не залишилась і Українська Охорона здоров’я з національною програмою eHealth. На виклики сучасності стрімкого розвитку отримав новий напрямок в медичній науці – «Evidence Based Medicine» (Медицина, заснована на доказах), що спричинив появу світових інтернет баз данних UpToDate, Medal, MEDLINEPLUS тощо.
Вказані інформаційні технології допоможуть підвищити ефективність застосування сучасних досягнень інформаційних технологій, біостатисттики, доказової медицини і епідеміології, що дасть змогу отримувати достовірну (доказову) медичну інформацію в області поширення захворювань, їх профілактики, лікування, діагностики, реабілітації та інших елементів медико-санітарного обслуговування населення.