Теоретичні основи синтезу

Кафедра загальної хімії

Відповідальні за впровадження: к.х.н., доц. Загричук Григорій Ярославович; к.х.н., доц. Польовий Дмитро Олександрович; к.б.н., доц. Дмухальська Євгенія Богданівна.

Теоретичні основи синтезу – одна із переліку відбіркових дисциплін, яка направлена на поглиблене вивчення сучасних методів та основних прийомів одержання органічних речовин різних класів з дотриманням техніки експерименту, самостійне планування синтезу органічних речовин та формування в майбутніх провізорів теоретичного мислення, здатності розуміти хімізм процесів органічних перетворень, які відбуваються під час виробництва та лабораторного синтезу лікарських речовин, використовувати сучасні методи ідентифікації та встановлення будови органічних речовин та визначати цільовий продукт.