Меню Закрити

Актуальні питання індивідуальної та громадської гігієни та профілактики

Кафедра загальної гігієни та екології

Відповідальний за впровадження – доц. Сопель О.М.

Вивчення дисципліни поглиблює знання студентів про профілактику як один з основних принципів охорони здоров’я населення  та закладає поняття про основи здорового способу життя з метою зміцнення  здоров’я, попередження та усунення причин захворювань людей.