Фізична терапія та ерготерапія при ампутаціях кінцівок та ендопротезуванні суглобів

Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією

Відповідальний за впровадження: Цвях А.І., Копитчак І.Р.

Основне завдання вивчення дисципліни є навчити студентів ведення пацієнтів з ампутованими кінцівками та пацієнтів після ендопротезування. Демонструвати володіння методами профілактики травматизму та ортопедичних захворювань. Пояснювати принципи відновного лікування та реабілітації хворих з ураженнями опорно-рухового апарату.