Сучасні аспекти медсестринства у венерології 

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами

Відповідальний за впровадження – доц. Шкільна М.І.

Вивчення даного предмету дозволяє ознайомлення студентів з етіопатогенезом, клінікою, основними методами діагностики, лікування та профілактики: контагіозних (інфекційних і паразитарних) захворювань шкіри; найбільш поширених неконтагіозних дерматозів; найпоширеніших хвороб, що передаються статевим шляхом. Важливим є також ознайомлення студентів із шкірними проявами деяких загальносоматичних захворювань. Особлива увага приділяється засвоєнню практичних навичок, що стосуються основних правил догляду за хворими, техніки діагностичних та лікувальних маніпуляцій і процедур, лабораторних аналізів і досліджень, загальної та місцевої терапії.